NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Turniansky hradný vrch


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Nachádza sa na južnom cípe Zádielskej planiny, asi 2 km na sever od obce Turňa nad Bodvou.

Turniansky hradný vrch

Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch má rozlohu 13,78 ha.

Nachádza sa tu vzácna teplomilná flóra a fauna.

Predmetom ochrany je komplex suchomilnej lesostepnej vegetácie na vápencovom škrapovom úbočí hradného vrchu.

Patrí medzi najvzácnejšie floristické územia nielen Slovenska, ale aj strednej Európy.

Jašterica zelená (Lacerta viridis)

Krasová hradná step hradného vrchu je náleziskom vzácneho endemitu Slovenského krasu – rumenice turnianskej v celosvetovom meradle.

Je to trváca bylina, ktorá má nápadné rúrkovité kvety citrónovožltej farby a je porastená štetinatými, odstávajúcimi chlpmi.

Kvitne od konca júna, začiatku júla do polovice augusta.

Je jediným náleziskom zbehovca Laxmannovho (Ajuga Laxmannii), vzácne sú aj iné druhy vegetácie (žltuška smradľavá, kavyľ a kostrava), z drevín sú to jaseň mannový (Fraxinus ornus) a dub plstnatý (Quercus pubescens).

Turniansky hrad

Zo živočíchov sa tu vyskytuje užovka hladká (Coronella austrica) a teplomilné slimáky.

Na vápencovom kopci je zrúcanina byvalého župného Turnianského hradu z roku 1357, ktorý po víťazstve cisárskych vojsk nad kuruckými povstalcami roku 1685 zostal v ruinách.

Územie predstavuje vedecky významnú floristickú faunistickú lokalitu.

Na území národnej prírodnej rezervácií platí piaty stupeň ochrany a je zakázané:

chránená flóra

– zbierať rastliny, živočíchy a iné prírodniny.

– pohybovať sa mimo turistických značených chodníkov.

– zakladať oheň.

– znečisťovať a akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať územie rezervácie.

– vodiť a púšťať psov a iné domáce zvieratá.

NPR Turniansky hradný vrch, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Ako sa dostať do NPR Turniansky hradný vrch

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Rezerváciou prechádza modrá turistická trasa z obce Turňa nad Bodvou (30-45 minút).

Dobrým východiskom do tejto prírodnej rezervácie je aj obec Háj.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač