Spravodaj Kam do prírody

Podkategória: Doliny a tiesňavy

Všeobecné informácie

hajska

Hájska dolina

Hlboká krasová tiesňava je 6,5km dlhý kaňon Hájskeho potoka, ktorá sa nachadzajúca  medzi malebnými obcami Háj a Hačava.

Hájska dolina oddeľuje Jasovskú planinu od Zádielskej planiny.

Bola vytvorená Hájskym potokom, ktorý pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka), pod  výhľadovým Jelením vrchom (947 m.n.m.) a Hačavským sedlom (814 m n. m.).

hajske

Hájske vodopády

Tiesňava je orientovaná od severu na juh.

V členitom kaňone sú pozoruhodné bralá a kolmé steny.

Nachádzajú sa tu krasové javy, hlavne travertinové bariéry, malé jaskyne a penovce tvoriace kaskády Hájskeho potoka a vďaka výškovým rozdielom aj vodopády (Hájske vodopády).

V úseku nazývaným Čertov most je tiesňava široká len 10 metrov a skalné steny sú tu vysoké 100 až 150 metrov.

img_2746

Čertov most

Medzi najvýznamnejšie jaskyne patrí Čertová jaskyňa.

Čertová jaskyňa sa nachádza poniže mohutného skaliska Čertov most.

Jaskyňa má mohutný vstupný portál, ktorý dosahuje až 15m výšky a len 2.5m šírky.

Priemerne priestranný a široký vchod jaskyne sa následne zužuje na pomerne úzky a nepriechodný priestor.

certova jaskyna

Čertová jaskyňa

Pri Čertovom moste sa po úzkej cestičke dostanete pod most, kde sa nachádza Horný Hájsky vodopád.

Dolina je horných častiach zarastená lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk.

V tomto krajinársky veľmi pôsobivom geologickom a geomorfologickom útvare sa vyskytujú vzácne rastlinné a živočíšne druhy.

Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem.

Hájskou dolinou prechádza asfaltová cesta spájajúca obce Háj a Hačava, ktorá bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912.

Cestá slúži aj ako turistická (žltá) a cykloturistická (červená) trasa.

Našli sa tu aj stopy predhistorického osídlenia ľudu kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej a vzácne fosílie pochádzajúce z dôb dávno dávno minulých.

img_2780

Drevenice v obci Hačava

Dolina patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku.

haj1

Obec Háj- Palóc – tradičná ľudová architektúra

Po neďalekej Zádielskej doline je Hájska dolina druhou turistami vyhľadávanou dolinou a tiesňavou v NP Slovenský kras.

Ako sa dostať do Hájskej doliny

Do obce Háj sa dostanete odbočkou z obce Turňa nad Bodvou, ktorá sa nachádza na ceste I. triedy č. 50 medzi mestami Košice  a Rožňava.

Priamo z obce pokračujete po žltej turistickej trase v smere na Hačavu.

V doline sa na dvoch miestach nachádzajú smerovky s označením na Hájske vodopády.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Fotogaléria:

Hájska dolina

Fotograf: Norbert Šoltés

Hájske vodopády

Fotograf: Norbert Šoltés

Hájske vodopády 2014

Fotograf: Marcel Chovančák

Obec Háj

Fotograf: Norbert Šoltés

Obec Hačava

Fotograf: Norbet Šoltés


Mapy

Turistická

Cykloturistická


Počasie