NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ľudová architektúra meste Medzev


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Ľudová architektúra, vidiecke múzeá a domy

Všeobecné informácie

Ľudové domy spišského typu

Pre medzevské ľudové domy je typické, že domy mali v prednej časti tri niekedy aj štyri okná, čo všeobecne charakteristické nemecké osídlenie.

banícky dom

Takéto domy prevládali hlavne na území Spiša, kde sa od 13. storočia usádzali tzv. spišský Nemci.

Mimo Spiša sa takéto domy stavali aj v obciach Vyšný Medzev, Nižný Medzev a Štós, kde taktiež žili nemeckí kolonisti.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Murované domy tohto typu sa zachovali až do dnešných čias.

Drevené zrubové stavby prevažovali ešte v druhej polovici 19. storočia.

Ľudová architektúra a meštiansky dom

Spomínané zrubové ľudové domy sa v obci nezachovali (niektoré pretrvali len do druhej polovice 20.storočia).

Hlavným znakom týchto domov v 18. až 19. storočí bola sedlová strecha s vysokým doskovým štítom alebo sedlová strecha s podlomenicou.

Strieška na spodnej časti štítu nazývaná ako podlomenica, chránila hlavnú fasádu pred dažďom.

V 20. storočí sa začala používať valbová strecha.

Krov bol tvorený z ručne tesaných trámov a do 20. storočia boli strechy pokryté so šindľovou krytinou.

Potom sa začali využívať pálené krytiny, bridlicové krytiny, krytiny z eternitu a plechové pásy.

Murované domy vlastnili bohatší gazdovia alebo majitelia hámrov a baní.

Ako materiál sa používali kamene z okolia a pálené tehly.

Bola  pre nich typická veľká zastrešená rovná alebo oblúková brána.

Pre tieto domy platilo, že vpredu sa nachádzali dve veľké izby, alebo jedna veľká a jedna úzka izba, ktorá je typická pre nemeckú architektúru.

Potom nasledovala priestranná kuchyňa a za ňou nasledovala zadná izba, komora a hospodárske budovy.

Hospodárska časť bola zhotovená z nepálených tehál, kameňa a dreva.

Murované domy ľudovej architektúry z oblasti Abova

V obci sa zachovali aj murované domy, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Spomínané objekty predstavujú typickú ľudovú architektúru sedliackych domov z konca 19. storočia až zo začiatku 20. storočia.

Niektoré domy majú ešte dodnes zdobené, vyrezávané pôvodné okná a to buď špaletové alebo kastlové.

Špaletové a kastlové okná sú dvojdielne okná, ktoré majú vonkajšie aj vnútorné krídla a medzi nimi je časť okenného výklenku (špaleta).

Pri kastlových oknách sa otvárajú vonkajšie krídla dovnútra, pri špaletových von.

Špaletové (skrinkové) okná majú zásadnú výhodu vo využiteľnosti medziokenného priestoru, napríklad na kvety.

V izbách bola hlinená podlaha vymazaná blatom s plevami.

Dvojpriestorový dom pozostával z jednej izby a pitvora.

Súčasťou pitvora mohla byť aj tzv. pitvorová komôrka, ktorá vznikla predelením priestoru pozdĺžnou priečkou zo zadného priestoru (vznikol tak tretí priestor).

Trojpriestorový dom pozostával z izby – pitvora ( budúca kuchyňa )  – komora, s radením do hĺbky pozemku alebo miestami aj s orientáciou pozdĺž ulice.

Vstupným priestorom bol pitvor s pecou a otvoreným ohniskom, z ktorého dym vychádzal na povalu.

Z pitvora sa vchádzalo do prednej izby a do komory.

Začiatkom 20. storočia bolo zaužívané stavanie domov so štvordielnym priestorovým členením (predná izba-kuchyňa-zadná izba-komora).

Potom nasledovali hospodárske budovy.

Na niektorých domoch sa zachovala aj ornamentálna výzdoba priečelia.

Hospodárske stavby

V obci sa zachovali stavebné objekty určené pre hospodársku činnosť jej obyvateľov (stodola, senník, pivnica, maštaľ, chliev, kurín, včelín, kôlňa, voziareň, studňa a udiareň).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač