NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej


Menu: Úvod / Aktuality Múzeá, kutlúra a …

Expozície Technického múzea

Všeobecné informácie

Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Týmto činom chcel vzdať hold prvej zahraničnej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii v rokoch 1927-1928 po vnútrozemí Brazílie.

Členmi tejto expedície boli: Alojz Schuster, Ján Benedik, Michal Benedik.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Ako už názov napovedá, múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky.

Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície, získal Rudolf Schuster vlastným zberom, darom alebo kúpou.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Nechýbajú tu exponáty (dary) od prezidentov mnohých štátov: Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédského kráľa Carla XVI Gustava, monadského princa Alberta a ďalších.

Vystavená kolekcia je výsledkom celoživotného zberateľského úsilia, obsahuje vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Slovensku.

Zastúpené sú filmovacie kamery, drevené na 35 mm film zo začiatku 20. storočia, snímacie kamery z 30. rokov 20. storočia, kamery rôznych formátov na 8 mm, 16 mm film od amatérskych až po profesionálne, ako aj farebné televízne kamery.

Zastúpené sú tu renomované značky Pathé, Ernemann, Ertel-Werke, Bagley, Prestwisch, Wiliamson, Eumig a mnohé iné

Filmové projektory z tohto, ale aj neskoršieho obdobia (od roku 1900), stereoskopy, lampové skrine, laterna magica. Sú to ojedinelé historicky vzácne exponáty ručne ovládané presvetlené petrolejovými lampami.

Zastúpené sú cenné značky Unger & Hoffman, Edision Home Kinetoscope, Keystone, Zeiss, Eumig z obdobia rokov 1930-1940, ďalej diaprojektory, pomôcky pre filmárov.

Vzácne sú ajfotografické prístroje všetkých základných konštrukčných typov od jednoduchých boxov cez jednooké a dvojoké zrkadlovky až po profesionálne donedávna používané fotografické prístroje.

Zaujímavé sú najmä fotografické prístroje od roku 1890.

Zastúpenie tu majú výrobcovia ako napr. Voigtländer, Goldwein, Estman Kodak, Yaschika, Keystone, Ernemann, Agfa a iné.

Okrem fotografickej a kinematiografickej techniky sa v exteriéri múzea nachádza funkčný vodný hámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím.

Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú kované poľnohospodárske nástroje lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom ľudí v Medzeve, najmä hámorníkov.

V zadnej časti záhrady sú umiestnené kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov.

Sú to tzv. pamätníky zašlých čias.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku.

Po inventarizácii a dokumentácii zbierkových predmetov, ktoré do zbierkového fondu prijalo Slovenské technické múzeum, bolo Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej sprístupnené verejnosti od 1. novembra 2007 s celoročnou prevádzkou.

STÁLA EXPOZÍCIA
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej
Expozícia prioritne akcentuje unikátne zbierky kinematografickej techniky.

Otváracie hodiny:
utorok – sobota: 10.00 – 15.00 hod.
V prvú nedeľu v mesiaci je múzeum otvorené od 10.00 do 16.00 hod. a vstup je
voľný!

Vstupné: 2,00 €
Zľavnené vstupné: 1,00 € (žiaci, dôchodcovia, študenti SŠ, študenti s preukazom ISIC,
ITIC, vojnoví veteráni, dôchodcovia do 70 rokov)
Rodinná vstupenka: 3,00 € ( min. 1 dospelý, max spolu 5 osôb)
Výstavy: 1,00 €
Fotografovanie, filmovanie: 1,00 €
Fotografovanie so statívom, filmovanie, svadby a pod – cena za každú začatú hodinu
35,00 €
Celoročná permanentka, platí pre dve osoby do všetkých múzeí a vysunutých
expozícií STM vrátane výstav: 50,00 €
Zadarmo: (deti do 6 rokov, dospelí nad 70 rokov, ZŤP, držitelia preukazu Zväzu múzeí
na Slovensku, ICOM karty, Zamestnanci MK SR, Press, SSN)

Informácie:
Adresa: Štóska 16, 044 25 Nižný Medzev. Návštevu skupín vopred rezervujte na tel.
čísle +421 918 965 701. Pri organizovaných skupinách dôchodcov a ZŤP osôb
sprevádzaných lektorskou službou je vstupné 0,50 Eur / osoba!
Maximálny počet návštevníkov sa riadi podľa aktuálneho COVID automatu.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií + foto:

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Tel. +421 55 62 240 35
E-mail: stmke@stm-ke.sk

Translate » Prekladač