NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom


Menu: Úvod / Aktuality Zaujímavosti

Všeobecné informácie

Jednokoľajná železničná lokálna neelektrifikovaná železničná trať postavená v roku 1894 medzi mestami Moldava nad Bodvou a Medzevom.

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom – zastávka Jasov

Trať je umiestnená v peknom prostredí medzi NP Slovenský kras a Volovskými vrchmi.

Približne 15 km trať vedie rovinatým terénom v údolí Bodvy bez väčších prírodných prekážok.

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom – Jasovská skala

Patrí medzi jednu z najkrajších železničných tratí na Slovensku.

V cestovnom poriadku pre verejnosť je označená ako železničná trať číslo 168.

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom – most

Nachádza sa tu len zopár mostov a priepustov.

Nachádzajú sa tu železničné zastávky a stanice Medzev, Počkaj, Jasov a Moldava nad Bodvou a Debraď (zastávka).

Súčasťou trate bola aj odbočka do Bane Lucia, zrušená v 90. rokoch.

Trať môžete absolvovať aj pešky.

Žiaľ aj tu bola v roku 2003, podobne ako na mnohých iných regionálnych tratiach, pozastavená osobná doprava.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

 

Translate » Prekladač