NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hájske vodopády – Vodopády Hlboký jarok


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Súradnice GPS:
pozri text dole (jednotlivé vodopády)

Všeobecné informácie

Hájske vodopády nazývané aj Vodopády Hlboký jarok sa nachádzajú v Hájskej doline (krasovej tiesňave) neďaleko cesty spájajúcej obce Háj a Hačava.

Veľký Hájsky vodopád

Táto cesta bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912.

Na vodopády na tejto asfaltovej ceste poukazujú tri smerovníky.

Dĺžka Hájskej doliny a krasovej tiesňavy  je približne 6,5 km.

Hájske vodopády – zima

Vyskytujú sa tu vzácne rastlinné a živočíšne druhy.

Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem.

Dolina od seba oddeľuje dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu  a to Zádielskú planinu  a Jasovskú planinu.

Hájsky potok, ktorý preteká dolinou, vytvára vďaka výškovým rozdielom až 300 metrov v travertínových hrádzach na konci tiesňavy, v oblasti od Čertovho mosta, sústavu perejí, kaskád a 10-tich vodopádov rôznej veľkosti.

Veľký Hájsky vodopád – jeseň

Šírka Čertovho mosta je len 10 metrov a má až 100 až 150 metrov vysoké skalné steny.

Od pereje sa kaskáda líši tým, že prekonáva vyšší výškový rozdiel a od vodopádu tým, že má väčšiu dĺžku.

Hájske vodopády nie sú len dielom prírody, ale aj dielom ľudských rúk, pretože sa v miestach Hájskej doliny nachádzali v minulosti malé travertínové bane a lomy.

Travertín (sladkovodný pramenný vápenec) je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním zo sladkovodných minerálnych, prípadne termálnych prameňov, ktorý sa využíva ako stavebný a obkladový kameň.

Veľký Hájsky vodopád – po výdatných dažďoch

Dĺžka Hájskeho potoka je priblížne 14 kilometrov a je ľavostranným prítokom rieky Turňa.

Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka) pod  výhľadovým Jelením vrchom (947 m.n.m.) a Hačavským sedlom (814 m n. m.).

Potok v doline priberá vodu z jaskynných vyvieračiek zo Zádielskej planiny a Jasovskej planiny.

Tieto vyvieračky lemujú úpätia (najspodnejšie časti) spomínaných planín.

Vodopády sú vysoké 1 až  7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok.

V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.

Vznikajú tu tak nadchýnajúce diela vytvorené vodou a mrazom.

Odporúčame absolvovať prechádzku lesom popri potoku.

Medzi najväčšie a aj najnavštevovanejšie vodopády a kaskády smerom z obce Háj do obce Hačava patria:

1. Dolný Hájsky vodopád (329 m n.m.) s výškou 5 m (tento vodopád je od asfaltovej cesty označený ako vodopád č.1 a nachádza sa tu aj turistický rázcestník Hájske vodopády 360 m n.m.),
Súradnice GPS: N 48°38.187 E 020°51.021′

Dolný Hájsky vodopád

2. Hájsky vodopád Veľký most (342 m n.m.) s výškou okolo 3,1 m,
Súradnice GPS: N 48°38.201 E 020°51.011′

Hájsky vodopád Veľký most

3. Malá Hájska kaskáda (349 m n.m.) s výškou okolo 2 m,
Súradnice GPS: N 48°38.279 E 020°50.982′

Malá Hájska kaskáda

4. Hájsky vodopád Malý most (355 m n.m.) s výškou okolo 3 m,
Súradnice GPS: N 48°38.320 E 020°50.977′

Hájsky vodopád Malý most

5. Hájsky vodopádik ( 360 m n.m.) s výškou okolo 1,5 m
Súradnice GPS: N 48°38.403 E 020°50.902′

Hájsky vodopádik

6. Kamenný žľab vodopádik ( 365 m n.m.) s výškou okolo 1,4 m
Súradnice GPS: N 48°38.413 E 020°50.908′

Kamenný žľab vodopádik

7. Smaragdový vodopád ( 370 m n.m.) s výškou okolo 1,7 m
Súradnice GPS: N 48°38.423 E 020°50.910′

Smaragdový vodopád

8. Veľký Hájsky vodopád ( 373 m n.m.) s výškou okolo 7 m (tento vodopád je od asfaltovej cesty označený ako vodopád č.2),
Súradnice GPS: N 48°38.433 E 020°50.912′ tento vodopád tvorí vápencová skala široká priblížne 20 m a 7 m vysoká.

Veľký Hájsky vodopád

9. Stredný Hájsky vodopád (387 m n.m.) jeho výška je 5,9 m (tento vodopád je od asfaltovej cesty označený ako vodopád č.3),
Súradnice GPS: N 48°38.514′ E 020°50.879′ tento vodopád tvorí vápencová skala v pôdoryse tvaru „J“ široká priblížne 27 m a vysoká 12 m (v najvyšom bode skaly).

Stredný Hájsky vodopád

10. Horný Hájsky vodopád (396 m n.m.) jeho výška je 5,3 m (tento vodopád je od asfaltovej cesty označený ako vodopád č.4) ,
Súradnice GPS: N 48°38.330′ E 020°50.582′

Horný Hájsky vodopád

Pri Veľkom Hájskom vodopáde sa nachádza altánok, lavičky a ohniská.
Lavička sa nachádza aj pri Strednom Hájskom vodopáde.

Z obce Háj do obce Hačava priamo cez Hájsku dolinu prechádza žltá turistická trasa a červená cykloturistická trasa.

Aj keď prevýšenie medzi obcami je asi 400 metrov, cesta v smere na Hačavu je nenáročná, s miernym stúpaním.

Najväčším vodopádom v oblasti NP Slovenský kras je Hrhovský vodopád s výškou približne 15 metrov.

Tento vodopád sa nachádza priamo v obci Hrhov.

Ako sa dostať k Hájskym vodopádom

Do obce Háj sa dostanete odbočkou z obce Turňa nad Bodvou, ktorá sa nachádza na ceste I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Veľký Hájsky vodopád – leto

Priamo z obce pokračujete po  žltej turistickej trase v smere na Hačavu k prvému smerovníku (Hájske vodopády 360 m n.m.) asi 15 až 20 min.

Druhý smerovník (nie je turistický) sa nachádza asi 5-7 minút od prvého smerovníka po spomínanej žltej trase v smere na Hačavu (tu sa nachádza Veľký Hájsky vodopád a Stredný Hájsky vodopád).
Tretí smerovník (nie je turistický) sa nachádza asi 30 m od druhého smerovníka; po úzkej cestičke sa dostanete pod most, kde sa nachádza Horný Hájsky vodopád.

Hájska dolina

Ak idete k vodopádom autom, zastaviť tu môžete len pri druhom smerovníku (nachádza sa tu Veľký Hájsky vodopád)!

Pri prvom smerovníku (turistickom) platí zákaz zastavenia (nachádza sa tu Dolný Hájsky vodopád nad mostom).

Malé parkovisko sa nachádza priamo v doline medzi oboma spomínanými smerovníkmi na GPS súradniciach: N 48°38.285′ E 020°51.0005′.

Pri Čertovom moste je tiež možnosť pre odstavenie auta.

K vodopádom sa dostanete aj pešo z obce Háj po lesnom chodníku, ktorý začína pri plote posledného domu.

Táto cesta vedie skoro ku všetkým vodopádom (okrem Horného Hájskeho vodopádu ten je prístupný len od cesty).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Stravovanie

Objednaj si ubytovanie

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač