NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hájska dolina – Hájska tiesňava


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Doliny, tiesňavy, kaňony a rokliny

Všeobecné informácie

Hájska dolina je úzka a približne 6.5 km dlhá krasovitá dolina, ktorá sa nachádza medzi malebnými obcami Háj a Hačava.

Hájska dolina

Hájska dolina oddeľuje Jasovskú planinu od Zádielskej planiny.

Bola vytvorená Hájskym potokom, ktorý pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka), pod  výhľadovým Jelením vrchom (947 m.n.m.) a Hačavským sedlom (814 m n. m.).

Hájske vodopády

Dolina tiahne z juhu na sever.

Súčasťou doliny je približne 2.2 km dlhá monumentálne krasová tiesňava.

Čertov most

V členitom kaňone sú pozoruhodné bralá a kolmé steny.

Nachádzajú sa tu krasové javy, hlavne travertinové bariéry, malé jaskyne a penovce tvoriace kaskády Hájskeho potoka a vďaka výškovým rozdielom aj vodopády (Hájske vodopády).

certova jaskyna
Čertová jaskyňa

V strednej časti Hájskej doliny sa nachádza bralná tiesňava Čertov most, ktorá je široká len 10 metrov a jej skalné steny sú vysoké 100 až 150 metrov.

Vznikla prepadnutím stropu jaskynného systému.

V jej okolitých stenách vidieť zvyšky jaskynných stien a chodieb.

Medzi najvýznamnejšie jaskyne v doline patrí Čertova jaskyňa.

Čertova jaskyňa sa nachádza poniže mohutného skaliska Čertov most.

Jaskyňa má mohutný vstupný portál, ktorý dosahuje až 15m výšky a len 2.5m šírky.

Priemerne priestranný a široký vchod jaskyne sa následne zužuje na pomerne úzky a nepriechodný priestor.

Pri Čertovom moste sa po úzkej cestičke dostanete pod most, kde sa nachádza Horný Hájsky vodopád.

Dolina je horných častiach zarastená lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk.

V tomto krajinársky veľmi pôsobivom geologickom a geomorfologickom útvare sa vyskytujú vzácne rastlinné a živočíšne druhy.

Drevenice v obci Hačava

Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem.

Hájskou dolinou prechádza asfaltová cesta spájajúca obce Háj a Hačava, ktorá bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912.

Obec Háj- Palóc – tradičná ľudová architektúra

Prvý autobus sa sem mohol dostať až v roku 1974 po prekopaní skál v oblasti tiesňavy Čertovho mosta.

Cestá slúži aj ako turistická (žltá) a cykloturistická (červená) trasa.

Čertov most v roku 1938

Našli sa tu aj stopy predhistorického osídlenia ľudu kyjatickej kultúry z neskorej doby bronzovej a vzácne fosílie pochádzajúce z dôb dávno dávno minulých.

Dolina patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku.

Po neďalekej Zádielskej doline je Hájska dolina druhou turistami vyhľadávanou dolinou a tiesňavou v NP Slovenský kras.

Horolezectvo a lezenie

Lezenie v doline je časovo obmedzené a to len na vybraných skalných masívoch.

Horolezeckú činnosť sa tu môže vykonávať každoročne v čase trvania výnimky:
Horná stena je povolená v období 1. 7. – 30. 11.
Stienky pri vodopáde, Povinné čítanie, Dikobraz, Vežička a Hradisko sú povolené celoročne.
správca: Peter Šimkanin, peter.simkanin@gmail.com, 0903 258008

Viac info na: www.james.sk.

Ako sa dostať do Hájskej doliny

Do obce Háj sa dostanete odbočkou z obce Turňa nad Bodvou, ktorá sa nachádza na ceste  I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Priamo z obce pokračujete po  žltej turistickej trase v smere na Hačavu.

V doline sa nachádzajú smerovky s označením na Hájske vodopády.

Stravovanie

Objednaj si ubytovanie

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto


Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

 

Translate » Prekladač