NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Pamiatková zóna mesta Medzev


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Pamiatkové zóny

Všeobecné informácie

Bývalá mestská časť mesta Medzev, Nižný Medzev bola v roku 1995 vyhlásená za pamiatkovú zónu mestského typu.

Pamiatková zóna

Centrálna časť Medzeva je typickým vidieckym mestečkom s celistvou zástavbou mestského typu a s prevažne architektúrou meštianskych domov, ktorá vznikla postupnou prestavbou baníckych a remeselníckych domov.

Pamiatkovú zónu tvorí centrum mesta (Mariánske námestie) a jej priľahlé ulice.

Pamiatková zóna

Mariánske námestie a ulice Štóska a Kováčska majú charakter pôvodnej mestskej radovej zástavby.

Ulica Grunt má na rozdiel od centra mesta charakter potočnej radovej dediny, ktorú tvoria pôvodné ľudové domy z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Pamiatková zóna

Táto ulica v súčasnosti pozostáva prevažne murovaných, výnimočne i drevených medzevských ľudových domov so štítovými strechami s podlomenicou a začiatkom 20. storočia aj s valbou strechou.

Spomínané zachované kompaktné zástavby mestského typu a zachovaná potočná radová zástavba vidieckeho typu na ulici Grunt tvoria historický pôdorys v tvare kríža so šošovkovitým námestím.

Mariánske námestie je tvorené s dvojpodlažnými verejnými budovami a meštianske domy v uliciach sú tvorené prízemnou zástavbou.

Prevažujúcim architektonickým slohom meštianskych domov v pamiatkovom území je eklektizmus a secesia.

Tradičnou krytinou medzevských striech bol štiepaný šindeľ, ktorý sa dodnes vôbec nezachoval.

Začiatkom 20. storočia sa začali využívať pálené krytiny, bridlicové krytiny, krytiny z eternitu a plechové pásy.

Najstarším objektom v pamiatkovej zóne je Kostol Narodenia P. Márie.

V meste Medzev sa nachádza 18 národných pamiatok, z toho 11 sa nachádza priamo v pamiatkovej zóne a 7 mimo územia pamiatkovej zóny.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač