NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jazierko Farárova jama


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Všeobecné informácie

Prírodné jazierko Farárova jama o rozlohe približne 2,45 ha sa nachádza juhovýchodne od obce Silica.

autor: Frederic  Pelsy / Lyska čierna (Fulica atra)

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Silická planina).

Jazierko leží na styku spodnotriasových vrstiev a wettersteinských vápencov a na konci slepej periglaciálnej (mrazovej) doliny Červeného kameňa.

Jazierko Farárova jama – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Slepá dolina Červeného kameňa je typ krasovej doliny, ktorá v smere sklonu náhle končí malou priečnou a zalesnenou skalnou stenou.

Nad skalnou stenou sa už dolina nevyskytuje a nepokračuje, pretože tvorí jej hranicu.

Dolina vznikla procesmi súvisiacimi so zamŕzaním, rozmŕzaním a mrazovým zvetrávaním skál v dávnych ľadových dobách.

Jazierko Farárova jama

Pod vzniknutou priečnou skalnou stenou sa voda strácala v odtokovom ponore, ktorý vznikol sústredeným priesakom zrážkových vôd do podzemia.

Ďalej už voda pokračovala ako podzemný jaskynný tok pretekajúci krasovým masívom.

Jazierko Farárova jama, fotograf: Tibor Ičo

A práve upchatím odtokovej cesty pri silnej prietrži mračien v 60 rokoch 20. storočia sa vytvorilo jazierko Farárova jama s jazernou faunou a flórou.

Jazierko nemá výpust a stav vodnej hladiny je závislý od množstva zrážok.

Na jeho stojatých vodách je možné pozorovať vodné vtáky Lysky čierne (Fulica atra).

Prilietajú sem už v marci a v októbri i neskôr odlieta.

Obvykle sa vracajú na svoje staré hniezdiská.

Z ďalších tu žijúcich vtákov tu môžete pozorovať aj Kačku divú (Anas platyrhynchos), Bažanta poľného (Phasianus colchicus), Prepelicu poľnú (Coturnix coturnix) a iné.

V okolí jazera rastú dubové a hrabové porasty.

Rastie tu aj Kosatec žltý (Iris pseudacorus), Trsť obyčajná (Phragmites australis), Nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), Záružlie močiarne (Caltha palustris) a iné.

V súčasnosti je tu kaprový rybársky revír.

Okrem Kapra obyčajného (Cyprinus carpio) tu žijú aj Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), Šťuka severná (Esox lucius), Úhor európsky (Anguilla Anguilla), Ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), Lieň sliznatý (Tinca tinca) a Karas obyčajný (Carassius carassius).

Ako sa dostať ku jazierku

Ku jazierku vedie  žltá turistická trasa z obce Silica.

Celkový čas k jazierku trvá z obce Silica približne 0:05 h (naspäť 0:05 h).

K jazierku vedie súbežne z obce Silica aj červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Translate » Prekladač