Krásnohorská jaskyňa

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Upozornenie: Jaskyňu môžete navštíviť len v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji.

Všeobecné informácie

1146630_10151776666712378_1937968875_n
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov

Nachádza na severnom úpätí Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, pri okraji Rožňavskej kotliny neďaleko obce Krásnohorská Dlhá Lúka.

Známa je najmä mohutným Kvapľom rožňavských jaskyniarov dosahujúcim výšku až 32,6 m, ako aj tajuplným podzemným riečiskom.

Do jaskyne sa vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej povrchový otvor je pri vyvieračke Buzgó ležiacej v nadmorskej výške 316 m.

Jaskyňa je vytvorená v druhohorných strednotriasových sivých až tmavosivých gutensteinských dolomitoch a dolomitových vápencoch, jej zadná časť v svetlosivých steinalmských vápencoch silického príkrovu.

Vznik podzemných priestorov podmienila najmä výrazná tektonická porucha, pozdĺž ktorej pôsobila korózna a erózna činnosť podzemného vodného toku.

Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Tento sa na povrch dostáva vyvieračkou Buzgó, odkiaľ priteká do Čremošnej.

Podzemný hydrologický systém sa začína v závrtoch pri studni Žedem na Silickej planine v nadmorskej výške 535 m a postupne priberá ďalšie vody infiltrujúce zo zrážok.

Celková dĺžka jaskyne je 1355 m.

Vodný tok v jaskyni v úseku od vyvieračky po Marikino jazero dosahuje dĺžku 520 m.

993986_10151776666862378_1301679651_n
Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Z tohto jazera vedie proti prítoku vody sifón, cez ktorý potápači prenikli do Zrúteného a Suťového dómu.

Predpokladá sa, že odtiaľ pokračujú priestory ďalej, avšak nie sú zatiaľ známe.

Hlavnú časť jaskyne tvorí kaňonovitá chodba, ktorá je na priečnych poruchách rozšírená do mohutných dómov vysokých až 45 m.

Na podzemnom riečisku sú miestami prietokové jazerá.

1176230_10151776664212378_424498807_n
Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Severne od Marikinho jazera je bočný ľavostranný prítok vody, ktorý odvodňuje priľahlú západnú časť vodozbernej oblasti jaskyne.

V bočnej západnej prítokovej vetve jaskyne sa vyskytuje bohatá sintrová výzdoba, z ktorej sú najhodnotnejšie rozmanité excentrické výrastky (heliktity).

V pozoruhodnej podobe sa tu vytvorili aj zemné pyramídy.

Teplota vzduchu v jaskyni je 9 °C, relatívna vlhkosť 98 %.

1174869_10151776667247378_1758210243_n
Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Zo 4 druhov netopierov v jaskyni zimujú najmä podkováre malé (Rhinolophus hipposideros) a podkováre veľké (Rhinolophus ferrumequinum).

Zo suchozemských bezstavovcov tu žijú jaskynná žižiavka Mesoniscus graniger a troglofilná mnohonôžka Polydesmus denticulatus.

Z pavúkov možno na stenách jaskyne spozorovať troglofilného kosca Ischyropsalis manicata.

1150169_10151776668087378_300973864_n
Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Bohaté populácie vytvára vzácny troglobiontný chvostoskok Arrhopalites aggtelekiensis, iný chvostoskok z rodu Mesaphorura je pre vedu novým druhom.

V podzemnom toku sa hojne vyskytuje stygobiontný kôrovec nifargus jaskynný Niphargus tatrensis.

Jaskyňu objavili v roku 1964 jaskyniari z Rožňavy znížením vody vo vyvieračke a následným rozšírením úzkej vstupnej chodby.

Prieskum vyvieračky začal V. Rozložník v roku 1954.

V súčasnosti sa do jaskyne vchádza vyrazenou štôlňou, dlhou 120 m.

O sprístupnení jaskyne sa uvažovalo už po jej objavení, avšak turistické sprístupnenie sa stalo skutočnosťou až v roku 2004 zásluhou J. Stankoviča a jeho spolupracovníkov.

Dĺžka sprístupnenej časti je 420 m.

Ku jaskyni vedie z obce Krásnohorská Dlhá Lúka aj Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, ktorý je zameraný prírodovedné, environmentálne a historické informácie tejto oblasti Slovenského krasu.

Pri vstupnom portály do jaskyne sa nachádzajú krasové útvaryKrasové priehradky na potoku Buzgó„, ktoré  vytvoril potok Buzgó .

Otváracie hodiny:

Hlavná sezóna (15.06.-15.09.)

Vstupy: 9:00, 11:30, 14:00

Mimosezónne obdobie (1.1. – 28.2. a 1.12. – 31.12.)

Vstupy: 10:00, 13:00

Mimosezónne obdobie (1.4. – 14.6. a 15.9. – 30.11.)

Vstupy: 9:00, 11:30, 14:00

Zatvorené : 24. – 26. december,1. januára

Cenník vstupného:

Vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.

Vstupné : dospelí 10,- Eur-zľavnené 8,- Eur; študenti 8,- Eur *; deti 6-15 rokov 8,- Eur; deti 8-18 rokov 250,-Sk;

Poplatok za čižmy : 1,-Eur;

* zľava platí po predložení študentského preukazu.

Nárok na zľavu majú všetci návštevníci, ktorí sú počas vstupu do jaskyne ubytovaní v Penzióne Jozefína a držitelia zľavnených vstupeniek v súlade s ich dátumom platnosti.

Organizovaní dobrovoľní jaskyniari vo vlastnej výstroji majú vstup do jaskyne zadarmo.

RNDr. Jaroslav Stankovič, správca jaskyne

Poloha:

Speleologická vodcovská služba sídli v Krásnohorskej Dlhej Lúke v areáli penziónu Jozefina , kde je sklad vodcovskej služby a návštevníci tu dostanú kompletnú jaskyniarsku výstroj.

K penziónu sa dostanete, ak odbočíte na veľkej zákrute štátnej cesty v Krásnohorskej Dlhej Lúke pri príchode od Jovíc doprava a pri príchode od Lipovníka doľava.

Ďalej pokračujete po ceste po brehu potoka rovno a až cez druhý most prejdete do areálu penziónu.

Pozrite si mapku nižšie na tejto stránke.

V prípade, že sa tu nenachádza vodca, je potrebné sa informovať priamo v penzióne alebo sa telefonicky spojte s niektorým z vodcov.

Kontakty

Adresa: Krásnohorská Dlhá Lúka
Tel.: +421 905 412 048
E-mail: stankov@ke.psg.sk
Web: www.krasnohorskajaskyna.eu

Kontakt na vodcov SVS:

RNDr. Jaroslav Stankovič,
Edelényska 10,
048 01 Rožňava
Tel.: 0905 412 048
email : stankov@ke.psg.sk

Fotogaléria

Krásnohorská jaskyňa

Fotograf: Ing. Peter Tornauer

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Počasie

Videá

Zdroj informácií : www.krasnohorskajaskyna.sk

jakyna logo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.