Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Bola vyhlásená za rezerváciu v roku 1981 o výmere 11,69 ha.

sokolia
PR Sokolia skala

Nachádsa sa na hranici Silickej planiny a planiny Dolný vrch neďaleko obce Silica.

Jej územie reprezentuje geomorfologicky výrazný skalný útvar zapojený do lesného komplexu v závere závere doliny Sokolieho potoka  v NP Slovenský kras.

Nachádzaju sa tu zvyšky hradu Sokolí kameň, ktorý sa prvý krát spomína v roku 1243.

img_8701
Zbojnícka jaskyňa

Ide o pozostatky valov stredovekého strážneho hrádku.

Koncom 15. storočia hradok zanikol.

V nadmorskej výške cca 350 m n. m. a pod mohutnou Sokoliou skalou (450 m n.m.) vyviera krasový pra­meň nazývaná Sokolia vyvieračka, ktorá je výverom rieky Turňa.

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu geomorfologicky výrazného skalného útvaru Sokolia skala (450 m.n.m.) s vyvieračkou a Zbojníckou jaskyňou.

img_8660
Sokolia skala (450 m n.m.) – výhľad

Skalný útvar so zachovalými zriedkavými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Vegetáciu územia reprezentujú najmä charakteristické suťové spoločenstvá.

Z hľadiska zoologického je zastúpená najmä kalcifilná malakofau­na, jaskynné priestory osídlili netopiere, ale hniezdia tu aj viaceré druhy vtáctva.

Prístupová cesta

Dobrým východiskom ku skale sú obce Siliská Jablonica a Silica.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.


Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Fotogaléria

Sokolia skala

Fotograf: Norbert Šoltés

Zbojnícka jaskyňa

Fotograf: Norbert Šoltés

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Video:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.