NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Maštaľná jaskyňa


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Všeobecné informácie

Nazývaná ako Istálókó barlang alebo Kamenná maštaľ.

Maštaľná jaskyňa – Autor fotografie: Andrea Miškufová

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 25 vytvorená pôsobením mrazu.

Nachádza sa na Plešiveckej planine v nadmorskej výške 594m v katastri obce Slavec.

Maštaľná jaskyňa – Autor fotografie: Andrea Miškufová

Vstupný portál do jaskyne je 8 metrov vysoký a široký okolo 20 metrov.

Vnútro jaskyne má miestami výšku aj okolo 23 metrov.

Prírodný amfiteáter jaskyne je otočený na východ.

Maštaľná jaskyňa je zatiaľ jediným jediným známym archeologickým náleziskom na Plešiveckej planine.

Maštaľná jaskyňa – Autor fotografie: Andrea Miškufová

Našli sa tu nálezy z mladšej doby kamennej, patriace do kyjatickej kultúry pred 3000 rokmi.

Bolo v nej nájdené jaskynné sídlo z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a staršej doby železnej.

Z dôvodu nevyhnutnosti ochrany životného prostredia nie je jaskyňa sprístupnená a nevedie tadiaľ žiadna turistická trasa.

Navštíviť jaskyňu môžete s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: MESAČNOU KRAJINOU Plešiveckou planinou

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj foto: www.krizomkrasom.sk

Translate » Prekladač