NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kaštieľ Okoličániovcov (Okolicsányiovcov) v Brzotíne


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Kaštiele a kúrie

Všeobecné informácie

Kaštieľ Okolicsányiovcov (Okoličániovcov) sa nachádza v obci Brzotín.

Kaštieľ Okolicsányiovcov začiatok 20.storočia

Postavili ho okolo roku 1729 ako dvojpodlažnú budovu s pôdorysom tvare U.

Kaštieľ dal postaviť gróf Márk VI. Máriássy (Mariáši) (*1698 _ +1768).

Kaštieľ Okolicsányiovcov

Má stredný rizalit, balkón na hlavnom priečelí a dve postranné rizality.

Hlavný rizalit je na dvoch predstavaných stĺpoch.

Kaštieľ Okolicsányiovcov, fotograf: Ida Csefo György

Stĺpy sú ukončené iónskymi hlavicami.

Medzi nimi sa nachádza francúzske okno.

Kaštieľ Okolicsányiovcov, , fotograf: Ida Csefo György

Hlavná fasáda má balkón.

Pod balkónom erb s datovaním 1729.

Kaštieľ má malú kupolu vystupujúcu z manzardovej strechy.

Strecha objektu je prekrytá drevenou šindľovou krytinou.

Kupola je prekrytá medeným plechom.

Miestnosti sú zaklenuté krížovými, pruskými a zrkadlovými klenbami.

Poschodie prístupné schodiskom zo vstupnej haly.

V roku 1899 sa Margita Máriáši (maď. Margit Máriássy) (*1878 _ +1949) vydala za  grófa Eda Okoličániho (maď. Ede Okolicsányi) (*1871- +?).

Odvtedy ľudia v obci začali nazývať kaštieľ Okoličániovským (Okolicsányiovským).

Kaštieľ slúžil donedávna ako štátny archív.

Nazývaný je aj ako Mariášiovský kaštieľ.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač