NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kúria Hámošovcov v obci Brzotín


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Kaštiele a kúrie

Všeobecné informácie

Kúria Hámošovcov sa nachádza v obci Brzotín vedľa cesty vedúcej do obce Kružná.

kaštieľ Hámošovcov, fotograf: Ida Csefo György

Ide o klasicistickú stavbu postavenú v roku 1780 ako jednopodlažnú budovu blokového obdĺžníkového pôdorysu.

Tento dvojtraktový objekt je čiastočne podpivničený.

kaštieľ Hámošovcov, fotograf: Ida Csefo György

Na hlavnom priečelí je vystupujúci stredný rizalit, ktorý ukončený segmentovým tympanónom.

Pred čelnými rizalitom sa nachádza murovaná terasa s nástupným centrálnym schodiskom.

Miestnosti zaklenuté korýtkovými valenými klenbami so štukovými zrkadlami a s priečne zaklenutými čelami.

Strecha kúrie je valbová s pálenou krytinou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač