NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Brzotínske rybníky


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Všeobecné informácie

Brzotínske rybníky sa nachádzajú na ľavom brehu potoka Čremošná (prítok rieky Slaná) a pod Silickou planinou.

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Ide o areál chovných rybníkov vo vlastníctve obce Brzotín, ktoré sú hospodársky využívané pre chov rýb a to hlavne kapra obyčajného (lat. Cyprinus carpio).

Z ďalších rýb sa tu vyskytujú šťuka (Esox lucius), lieň (Tinca tinca) a úhor (Auguilla auguilla).

Rybníky spĺňajú v danom prostredí aj významnú estetickú a turistickú funkciu.

bocian biely (Ciconia ciconia)

Brehy jazera sú bohato porastené pálkou širokolistou (Typha augustifolia) a trstiny ( Phragmites communis), ktoré vytvárajú dobré podmienky pre hniezdenie spevavcov ako sú trsteniarik malý a trsteniarik bahenný.

Brzotínske rybníky predstavujú areál pre vodné vtáctvo, najmä kačicu divú (Anas platyrhyncha), rybárika obyčajného (Alcedo althis), bociana bieleho (Ciconia ciconia), bociana čierneho (Ciconia nigra), Volavky popolavej (Ardea cinerea) a trasochvosta žltého (Auca cinerea).

Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Značná časť vodného vtáctva sa na rybníkoch vyskytuje počas migrácie.

V areáli Brzotínskych rybníkov je situovaný účelový objekt Slovenského rybárskeho zväzu – „Rybársky dom“ s kapacitou piatich lôžok.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač