NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Zádielska tiesňava


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie


Video

Všeobecné informácie

Táto rezervácia je druhou najstaršou na území Slovenského krasu, bola vyhlásená ešte v roku 1954, má rozlohu 214,73 ha.

NPR Zádielska tiesňava

Územie rezervácie leží severne od obce Zádiel, zaberá tiesňavu potoka Blatnica (Zádielská dolina) spolu s kolmostennými stráňami a priľahlou časťou doliny.

Budované je vápencami stredného triasu.

NPR Zádielska tiesňava

Vyznačuje sa svojráz­nou vegetáciou, čo je zapríčinené jeho hraničným položením medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím.

Územie je známe aj zvratom vegetačných pásiem a prelínaním sa panónskych a karpatských druhov.

Zádielska dolina

Zo vzácnych rastlin­ných druhov, ktoré sa tu vyskytujú, treba uviesť: hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), kozinec mechúrikatý belavý (Astragalus vesicarius subsp. albidus), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), z horských druhov: astru horskú lysú (Aster serpentimontanus subsp. glabratus), plamienok alpínsky (Clematis alpina), arábku alpínsku (Arabis alpina), jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium), ploštičník európsky (Cimicifuga euro­paea) a mnoho ďalších.

Súbežne s vývojom vegetačného krytu sa vyvíjali i pestré biotopy pre život a vývin živočíchov.

hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca)

Z územia sú známe endemické chrobáky Duvalius bokori a Othiorhynchus roubali, z mäk­kýšov je to zebrovka stepná (Zebrina detrita) i Alopia clathrata.

V skalných stenách hniezdi sokol sťahovavý.

Cez tiesňavu prechádza červená turistická značka a náučný chodník Zádielska tiesňava.

Druhou turisticky významnou dolinou po Zádielskej doline  v Slovenskom krase je neďaleká Hájska dolina, kde sa nachádzajú turistami vyhľadávané Hájske vodopády.

Ako sa dostať do Zádielskej doliny

Najlepšími východiskami do doliny sú obce Zádiel a Bôrka.

Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky-Včeláre.

Obcou Dvorníky-Včeláre prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou z obce Lipovník.

Obcou Lipovník prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Prístup do doliny k rázcestníku Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) od obce Bôrka je možný autom po asfaltovej ceste Baksovou dolinou dlhou 4 km.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Parkovisko v obci Zádiel

Prevádzkovateľ: obec Zádiel
Prevádzkovavá doba: marec-november / v čase od 9:00 do 16:00

Poplatky:
Osobný automobil –  2 €/deň

Autobus (vozidlo pre 9 a viac osôb ) – 5 €/deň

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

K doline vedie 4km dlha asfaltová cesta z obce Bôrka.

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie


Odporúčame

Ubytovanie na súkromí MVDr. Flachbartová K.
Zádiel č.16 (pri parkovisku)
Mobil: +421 911 134806
e-mail: zadiel@zadiel.sk
web: www.zadielskadolina.sk

 

Bufet – Turist Klub
(pri parkovisku)
(Tel. kontakt: 0911 134806)

Translate » Prekladač