NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Banícke múzeum v Rožňave


Menu: Úvod / Aktuality Múzeá, kutlúra a …

Múzeá a obrazárne

Všeobecné informácie

Banícke múzeum v Rožňave, ktoré vzniklo začiatkom 20. Storočia spojením mestského a Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave v súčasnosti pozostáva zo štyroch expozícií a galérie.

Bansko-hutnícka, Prírodná expozícia” a Banské pracoviská

Zážitkové centrum SENTINEL

Zážitkové centrum SENTINEL bolo vytvorené rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave v rokoch 2015-2017.

Banske pracoviska 03
Banské pracoviská

Zahŕňa tieto objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu, Banské pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.

Bansko-hutnícka expozícia je inštalovaná v najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo.

Predstavuje históriu gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky.

Jej neoddeliteľnou súčasťou sú banské pracoviská pivničných priestoroch, znázorňujúce banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu, vrátane zariadení a pracovných nástrojov.

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia.

Priroda 02
Expozícia prírody

Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako “Františkin útulok”.

Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov.

Geologické doby a útvary, ako aj ako aj geologickú stavbu Spišsko-gemerského Rudohoria a výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

Historická expozícia

Historická expozícia je ojedinelá forma prezentácie zbierok je na Slovensku.

Historická expozícia

Zbierky historického múzejného depozitára sú rozdelené podľa materiálových skupín.

Expozícia je umiestnená v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože.

Predstavujú sa tu najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea.

Kontakt Historická expozícia:
(budova riaditeľstva)
Šafárikova 31,
048 01 Rožňava,
tel.: 058/734 37 10

Galéria Baníckeho múzea

Galéria Baníckeho múzea sídli v meštianskom dome, ktorého jadro vzniklo pravdepodobne na konci 15. storočia .

Galéria
Galéria

Konajú sa tu výstavy, tvorivé dielne, múzejno-pedagogické hodiny, besedy, prezentácie vlastných a prevzatých výstav výtvarného umenia.

Kontakt

Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba:
PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská – manažérka kultúry
Email: info@banmuz.sk
Tel: 058/734 37 10, +421 (0)940 108 384
Web: www.banmuz.sk

Otváracie hodiny

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie


Zdroj informácií :

Csaba Urban a Róbert Šimko, propagačné oddelenie
Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31
048 01 Rožňava
Web: www.banmuz.sk

Translate » Prekladač