NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Kečovské škrapy


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Nachádzajú sa na Silickej planine, hneď za obcou Kečovo, v NP Slovenský kras.

NPR Kečovské škrapy

Predmetom ochrany na tomto území je naše najväčšie škrapové pole na vápencovej stráni pod vrchom Maliník (493 m).

Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahlého krasového územia.

Na týchto lokalitách je mnoho chránených, vzácnych, zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, suchomilných a teplomilných spoločenstiev.

Kečovské škrapy

Na území NPR platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Vstup na toto územie je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Ako sa dostať na Kečovské škrapy

V blízkosti rezervácie prechádza červená turistická trasa, ktorá prechádza obcou Kečovo.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač