NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ardovská jaskyňa


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Súradnice GPS:
N 48° 52,2367´ E 20° 42,0816´

Všeobecné informácie

Nachádza sa juhovýchodne od Ardova, na juhozápadnom okraji Silickej planiny.

Ardovská jaskyňa

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Je to jaskyňa fluviokrasového typu.

Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch v dvoch vývojových úrovniach.

Dĺžka chodieb dosahuje 1 550 m.

Sintrovú výzdobu tvoria krátke brčká, palicové a malé guľové stalaktity, záclony a až 3 m vysoké masívne stalagmity.

Jaskyňa je dôležitá z archeologického i antropologického hľadiska.

Na území NPP platí  5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videá

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač