NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jasovská planina


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny, kotliny a horské lúky

Všeobecné informácie

Jasovská planina o rozlohe 72 km² sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu.

pamätník venovaný tu padlým maďarským vojakom v roku 1944

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Zo západu ju od Zádielskej planiny oddeľuje Hájska dolina, zo severu je od Volovských vrchov oddelená dolinou Bodvy a Šugovskou dolinou, z juhu je ohraničená Turnianskou kotlinou a z východu je ohraničená Košickou kotlinou.

Jasovská planina – Hačavské lúky

Jej relatívna nadmorská výška je 300 až 750 metrov.

Najvyššími vrchmi a bodmi na planine sú výhľadový vrch Vysoká (706 m n.m.), sedlo Železná brána (736 m n. m.), sedlo Krížna poľana (869 m n. m.) a výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.).

Jelení vrch a veža vysielača televíznych, rozhlasových a GSM signálov

Jasovská planina je známa množstvom výhľadových miest na okolitý kraj.

Patria medzi ne najmä lúka a skalné bralá nad Hájskou dolinou, lúka pri Ladislavovej vyvieračke (420 m n.m.) a majestátna Jasovská skala (349 m n.m.).

Jasovská planina

Medzi zaujímavé výhľadové mieta na planine patrí aj skala Šugovská vyhliadka (665 m), z ktorej je nádherný výhľad na dolinu v údolí Bodvy a tiež na časť Volovských vrchov.

Planina je značne zalestnená, menšie lúky sa nachádzajú v západnej a južnej časti (Spodné lúky a Hačavské lúky).

Jaskyňa Skalistý potok

Nachádzajú sa tu závrty a škrapy, podzemné priestory, ktoré sú najdlhšie a najhlbšie v Slovenskom krase.

Tieto primáty si drží podzemný systém Kunia priepasť  – jaskyňa Skalistý potok.

Kunia priepasť

Ten sa nachádza v juhovýchodnej časti tejto planiny.

Oba podzemné priestory patria k vôbec najhlbším a Skalistý potok aj k najdlhším jaskynným priestorom Slovenska.

Drienovská jaskyňa

Vzájomne ich spája podzemný vodný tok, ktorý ústi ako vyvieračka na úpätí tejto planiny.

Kunia priepasť dosahuje dĺžku 813 m a má horizontálno-vertikálny charakter.

Jasovské rybníky

V niektorých priestoroch je prítomná sintrová výzdoba s brčkami a sintrovými kaskádami.

Nachádza sa tu asi 23 m vysoký vodopád.

Jasovská jaskyňa

Jaskyňa Skalistý potok dosahuje celkovú dĺžku 6 310 m s výškovou amplitúdou 345 m, ktorá je vytvorený vo wettersteinských vápencoch.

Zaujímavá je množstvom sifónov a jazier.

pohľad na kláštor z Jasovskej skaly

Je takmer bez sekundárnej výplne, iba s ojedinelými sintrovými kôrami.

Okrem týchto dvoch gigantov má Jasovská planina aj ďalšie typické krasové formy – výverová riečna Drienovská jaskyňa s pekným vstupným portálom, Slaninová jaskyňa, priepasť Trojramenná a priepasť Hajagoš.

Reštaurácia Zlatý páv

Pre toto územie sú typické aj mohutné vyvieračky – Miglinc, Ladislavova, Drienovská a Veľký prameň.

V blízkom okolí Jasovskej planiny sa nachádza niekoľko malých vodných nádrží a rybníkov, z ktorých najvýznamnejšie sú Jasovské rybníky v obci Jasov.

Sústava Jasovských rybníkov umožňuje okrem kúpania aj rybolov.

Ďalšie jazierka a nádrže sa nachádzajú v rekreačnom stredisku Šugov.

Jasovská jaskyňa je pre verejnosť jediná sprístupnená jaskyňa na tejto planine.

Nachádza sa na východnom úpätí výhľadovej Jasovskej skaly (349 m n.m.).

Na Jasovskej planine bola v roku 1950 vyhlásená najstaršia prírodná rezervácia na území Slovenského krasu – NPR Jasovské dubiny.

Ďalšou významnou chránenou oblasťou je tu PR Palanta, ktorá sa nachádza pri Drienoveckých kúpeľoch.

Vo východnej časti Jasovskej planiny sa nachádza obnovená a zrekonštruovaná Kaplnka sv. Ladislava.

Kaplnka bola obnovená koncom 90-tych rokov 20.storočia.

Po roku 1989 cirkev opäť začala organizovať pri prameni púte a omše.

Koncom 90-tych rokov tu bola obnovená krížová cesta, ktorá sa začína v obci Drienovec.

Kaplnka obopína mohutný strom a nachádza sa v nej oltár zhotovený z kameňa a kamenný ruženec.

Miestu je pripisovaných niekoľko zjavení a zázrakov.

Okolitá rozsiahla lúka, ktorá sa nachádza pri kaplnke, ponúka výhľad aj keď nie kruhový, na hrebeň Volovských vrchov, vrch Kojšovskej hole (1246 m n.m.)Košickú kotlinu.

V južnej časti Jasovskej planiny medzi obcami Drienovec a Háj, ktoré spája modrá turistická trasa, sa nachádza pamätník venovaný tu padlým dvom maďarským vojakom v roku 1944.

Ako sa dostať na Jasovskú planinu

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Jasov (modrá, žltá), Drienovec (žltá, modrá), Háj (modrá), Hačava (zelená) a z miest Moldava nad Bodvou  (zelená) a Medzev (žltá).

Všetky spomenuté obce a stredisko Šugov, cez ktoré prechádza modrá turistická trasa, sú dobrými východiskami na Jasovskú planinu a ponúkajú kvalitné služby pre turistov.

Navštíviť Jasovskú planinu môžete aj na exkurzii s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: ČERTOVSKÁ JASOVSKÁ – Jasovská planina, diabolsky strmo z Hájskej tiesňavy k Čertovej jaskyni, ku Krulovej bani, Gordánovej jaskyni a historickým baniam.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Pamiatky na planine

Prírodné zaujímavosti na planine

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač