NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Dolina Čremošná (údolie Čremošná)


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Doliny, tiesňavy, kaňony a rokliny


Všeobecné informácie

Dolina Čremošná nazývaná aj ako údolie potoka Čremošná je hlboká približne 17 km dlhá krasovitá dolina, ktorú vo vápencoch vyhĺbil potok Čremošná.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.) z Náučného chodníka Poklady Drnavy, fotograf: Andrea Miškufová (Krížom krasom)

Potok Čremošná pramení v nadmorskej výške 878 m n.m., na južnom úpätí Hajdúchovho vrchu (1 120 m n. m.).

Hajdúchov vrch (1 120 m n. m.) sa nachádza vo Volovských vrchoch (podcelok Pipítka).

Spomínaná dolina oddeľuje krajinný celok Slovenský kras (planina Horný vrch) od horského krajinného celku Volovské vrchy (podcelok Pipítka).

Z významnejších vrchov dolinu vymedzujú na severe Čertov hrad (682 m.n.m.), Čierny kopec (727 m.n.m.), Gobič (861 m.n.m.), Žľab (894 m.n.m.) a Sový kameň (673 m.n.m.).

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.), zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

Z južnej strany ju vymedzujú vrchy Buková (746 m.n.m.), Drienovec (804 m.n.m.), Krásna hora (758 m.n.m.) a Kresadlo (801 m.n.m.).

Vrch Drieňovec (804 m.n.m) je súčasťou národnej prírodnej rezervácii Drieňovec.

Na jej južnej strane do nej ústia menšie polokrasové doliny (Hrušovská dolina a Mokrá dolina).

Zo severnej strany do nej ústia doliny Lepkavého a Bianského potoka.

V doline sa nachádzajú turisticky významné obce Drnava, Lúčka, Kováčová a Bôrka.

Husitský kostolik nad obcou Lúčka

Turisticky zaujímavou ju robí množstvo vzácnych pamiatok, krásna okolitá príroda, turistické a cykloturistické trasy a hlavne vidiecka pamiatková zóna v obci Lúčka.

Najvýznamnejšou pamiatkou v doline Čremošná a vo vidieckej pamiatkovej zóne je stredoveký Husitský kostol.

Husitský kostol je voľne prístupná pamiatka, ktorá sa nachádza nad obcou Lúčka asi 16 km od mesta Rožňava.

Husitský kostol v Lúčke

V polovici 15. storočia bol kostolík obsadený vojskom Jána Jiskru z Brandýsa a bratrickým vojskom pozostávajúcich z časti aj z bývalých husitskích bojovníkov.

Na základe tejto udalosti  dostal kostolík pomenovanie a prívlastok ako „husitský kostol“.

Spomínaná pamiatková zóna pozostáva hlavne z tradičných sedliackych domov z konca 19. a začiatku 20.storočia, ktoré dopĺňajú zoskupenia hospodárskych stavieb.

tradičná gemerská architektúra sedliackych domov

Súčasťou pamiatkovej zóny je aj reformovaný renesanačno-klasicistický kostol a katolícky kostol svätého Jána.

V obci Kováčová sa nachádza Vodný mlyn, ktorý patril kedysi rodine Andrássyovcov z Krásnej Hôrky.

Vodný mlyn Kováčová pri Rožňave má pôvodné originálne technické zariadenia a stroje na proces mletia múky.

Vodný mlyn Kováčová pri Rožňave

Množstvo technických pamiatok v doline je dôkazom rozvinutej banskej činnosť v minulosti.

Dobývali sa tu hlavne železné rudy limonit a siderit, ktoré sa tavili v slovenských peciach v Drnave písomne uvádzaných už v roku 1619.

V roku 1817 bola na mieste starých slovenských pecí postavená železiareň v Drnave.

Budova železiarne Drnave

bývalých železiarniach grófa Andrášiho (Andrássyho) sa v 40-tych rokoch 19. storočia odlievali už spomínané konštrukčné diely slávneho Reťazového mosta v Budapešti, za čo si obec vyslúžila prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“.

Železiareň tu bola v prevádzke do roku 1915.

V počiatkoch sa na Malom vrchu a južných svahoch Pipítky povrchovým spôsobom ťažila strieborná ruda a meď.

Severne od obce Bôrka sa ťažilo zlato.

Pozdejšie pri obci Lúčka, v banskom poli Gabriela a v banský poliach Emília, Klement a Konrád a v obci Bôrka sa ťažila železná ruda hematit.

Rudné ložiská v okolí Krásnej Hôrky a Drnavy patrili panstvu hradu Krásna Hôrka.

Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu sa koncentrovala na žilu Štefan, Anton a Piatkový potok a v Drnave na žilu Dionýz.

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave – Autor fotografie: Mgr. Anton Medvec

Zaujímavý je dodnes zachovaný portál dedičnej štôlne Dionýz.

Ku tejto technickej pamiatke vedie značený náučný chodník Poklady Drnavy.

Cesta k samotnému portálu štôlne trvá približne 10 minút.

Začína pri areáli Drnavských železiarní a pokračuje okolo mohutného, viac ako 300-ročného  prastarého duba letného (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020.

dub letný (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií – stojí na starej obchodnej ceste.

Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670.

Ďalšími významnými pamiatkami obce Drnavasedliacke domy z konca 19. a začiatku 20. storočia a barokovo-klasicistický kostol sv. Mikuláša.

Kaštieľ šľachtického rodu Zichy-Ferraris a Imricha Károlyiho

Vešmi významnou pamiatkou obce Bôrka je neobarokový kaštieľ z konca 19. storočia, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

Aktivity a šport

Pamiatky

  • Kostol svätého Jána v Lúčke
  • Reformovaný renesančno-klasicistický kostol v Lúčke
  • Klasicistický evanielický kostol z 18. storočia v Bôrke
  • Barokovo-klasicistický katolický kostol karmeľskej Panny Márie v Bôrke

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

  • Obec Kováčová

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač