NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Náučný chodník a prírodná pamiatka Prielom Muráňa


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Ostané prírodné zaujímavosti

Menu: Úvod / Aktuality Aktivity a šport
Náučné chodníky

Všeobecné informácie

Náučný chodník v obci Bretka začína pod starým kostolom, kde úvodným panelom prevedie návštevníka malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom prostredí.

Náučný chodník Prielom Muráňa

Pri ňom je panel č.1 opisujúci geologické pomery územia.Chodník pokračuje na bralo Peškő, uprostred ktorého sa nachádza rovnomenná jaskyňa.

Jaskyňa Peško – autor foto: EduTrek Slovakia

Je tu umiestnený panel č. 2. Chodník pokračuje dole do údolia ku koncu prielomu Muráňa, kde sú ešte viditeľné stopy koryta vedúceho k vodnému mlynu, ktorému je venovaný ďalší panel – panel č. 3 .

Ďalej je chodník vedený po území samotnej prírodnej pamiatky – Prielom Muráňa.

Náučný chodník Prielom Muráňa

Panel č. 4 je venovaný flóre a faune, panel č. 5 jaskyniam.

Chodník končí pri paneli č. 6 pri Starej hute, ktorá sa nachádza na opačnom brehu potoka.

Náučný chodník Prielom Muráňa

Zreteľné sú tu ešte ruiny vysokej pece.

V budúcnosti bude chodník pokračovať lúkami ponad prielom späť do obce a vytvorí sa tak okružná trasa.

rieka Muráň

Prírodná pamiatka PP Prielom Muráňa sa nachádza v juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny, v katastrálnom území obcí Bretka a Meliata.

Bola vyhlásená v roku 1980 na výmere 39,55 ha.

starý vodný mlyn

Z hľadiska ochrany prírody je treba toto územie hodnotiť ako mimoriadne hodnotné.

Platí tu 4. stupeň územnej ochrany.

Predmetom ochrany je meandrujúci tok rieky Muráň, hlboko zarezaný do vápencového podkladu s priľahlými lesnými komplexami, výskytom vzácnej flóry a fauny.

Tok Muráňa v priestore prírodnej pamiatky meandruje a až do hĺbky 100 m sa zarezáva do vápencov a vytvára prielom.

Na jeho hranách sa striedajú dubovo-hrabové lesy a ostrovmi lesostepných formácií, pri samotnej rieke sú to lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.

Vyskytujú sa tu niektoré krasové formy ako napr. škrapy.

Prítomné sú menšie jaskyne, vytvorené eróziou rieky na výrazných puklinách.

Územie je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000, konkrétne územia európskeho významu – SKUEV 0285 Rieka Muráň s prítokmi.

Dľžka trasy náučného chodníka 3,200 m, prevýšenie 66,5 m.

Náučný chodník Prielom Muráňa bol otvorený pre verejnosť v roku 2010.

Pod prielomovým úsekom Muráňa povyše obce stojí vodný mlyn z roku 1920.

V prielome a nad ním sa nachádza asi 15 malých jaskýň, z ktorých najvýznamnejšie sú Hutnianska jaskyňa a jaskyňa Peško.

Jaskyne sú voľne prístupné verejnosti.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač