NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kunia priepasť


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Je situovaná na južnom okraji Jasovskej planiny, severne od obce Turňa nad Bodvou v katastrálnou území obce Háj.

Kunia priepasť

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Kunia priepasť

Patrí do jaskynného systému Skalistého potoka.

Priepasť je podzemným tokom prepojená s jaskyňou Skalistý potok.

Objavená bola v roku 1947, záverečný sifón v hĺbke 203 m sa dosiahol v roku 1986.

Predstavuje systém vertikálnych dutín na rôznom stupni skrasovania vápencov wettersteinského typu.

Rôzne smerové dislokácie ich výškovo členia na samostatné stupne.

Dosahuje dĺžku 813 m a má horizontálno-vertikálny charakter.

V niektorých priestoroch je prítomná sintrová výzdoba s brčkami a sintrovými kaskádami.

Nachádza sa tu asi 23 m vysoký vodopád.

V roku 1995 sa priepasť stala, spolu s ostatnými jaskyňami a priepasťami, súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

Kunia priepasť

Od roku 1996 je priepasť národnou prírodnou pamiatkou Slovenskej republiky.

Priepasť je pre verejnosť nesprístupnená.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač