NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jaskyňa Skalistý potok


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Jaskyňa sa nachádza sa na južnom úpätí Jasovskej planiny.

Jaskyňa Skalistý potok

Jej podzemné priestory sa tiahnu od rovnomennej vyvieračky až k obci Háj.

Koncové časti jaskyne ležia približne 30 metrov pod zemou pri obecnom úrade.

Jaskyňa Skalistý potok

Jaskyňa Skalistý potok je najdlhšou a najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu.

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Jaskyňa Skalistý potok

Jaskyňa predstavuje krasový výver prameňa Skalistého potoka.

Jaskynný systém dosahuje celkovú dĺžku 6 310 m s výškovou amplitúdou 345 m, ktorý je vytvorený vo wettersteinských vápencoch.

Zaujímavá je množstvom sifónov a jazier.

Je takmer bez sekundárnej výplne, iba s ojedinelými sintrovými kôrami.

Výdatnosť vyvieračky je cca 7 l.s-1 , v prípade väčších zrážok sa zvyšuje na 300 l.s-1 až 700 l.s-1 .

Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)+

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač