NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Silická jaskyňa


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Všeobecné informácie

Silická jaskyňa sa nachádza v severnej časti Silickej planiny.

Silická jaskyňa

Otvor tejto koróznej priepasti leží v nadmorskej výške 580 metrov pod kolmou skalou, v severnej stene husto zarasteného závrtu.

Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1995.

Silická jaskyňa – okolie

Jaskyňa je verejnosti neprístupná.

Je to 100 metrov dlhá a 50 metrov hlboká puklinovo-rútivá jaskyňa.

Jaskyňa má v komíne kvapľové náteky, 2,5 metrov vysoký stalagmit.

Významná je aj z archeologického hľadiska.

Archeologické nálezy sa datujú do neskoršej doby bronzovej.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Ako sa sem dostať

Ku vstupnému portálu vedie lesná cestička, ktorá sa nachádza 55 metrov od modrého turistického chodníka.

Spomínaná trasa sa nachádza medzi obcou Silica a rázcestníkom Lukáčová bučina (610 m n.m.).

 

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Translate » Prekladač