NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Krasové závrty na Plešiveckej planine


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Ostané prírodné zaujímavosti

Všeobecné informácie

Potok Štítnik a riečka Slaná ohraničujú v západnej časti Slovenského krasu asi 400 metrovú vyvýšenú náhornú planinu bohatú na povrchové i podzemné krasové javy.

Najviac charakteristickým javom na Plešiveckej planine sú závrty, ktorých tu napočítali cez 800.

Závrt je vlastne krasová jama a depresia, ktorá vznikla sústredeným priesakom zrážkových vôd do podzemia.

krasový závrt a v ňom stromy

Depresia má najčastejšie kruhový, oválny alebo pretiahnutý tvar.

Závrty však môžu mať aj nepravidelný pôdorys a to lievikovitý, valcovitý alebo miskovitý tvar.

Krasový závrt pri Veľkom vrchu (721 m n.m.), foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Závrt je jedným z najtypickejších povrchových krasových tvarov.

Ide najčastejšie o depresie (zníženiny) dosahujúce priemere od niekoľkých metrov do jedného kilometra a hĺbke od jedného metra až po hlboké závrty hlbšie ako 100 metrov.

Krasový závrt, foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Najmenej závrtov sa nachádza v severnej časti Plešiveckej planiny a najviac ich leží v južnej časti.

Najväčší závrt tzv. Hmlistý závrt leží pri Lastovičej diere a má rozmery 350 x 250 m pri hĺbke 50 m.

Množstvo závrtov na Plešiveckej planine  má na dne skryté otvory priepastí, ktorými preteká dažďová voda.

Najväčšia hustota závrtov sa nachádza v šíršiom okolí gombaseckého zlomu severne od Lipového hrebeňa.

Väčšina závrtov má priemer pod 100 m a hĺbku menšiu ako 20 m.

Závrty mávajú kruhový alebo oválny pôdorys.

Ako sa dostať na Plešiveckú planinu

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (modrá), Slavec (žltá), Kružná (žltá),  Rakovnica (zelená) a Štítnik (modrá).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Prírodné zaujímavosti na planine

Ubytovanie, stravovanie a služby

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač