NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kostol Sv. Michala archanjela v Jasove


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Náboženské pamiatky

Všeobecné informácie

Kostol sv. Michala archanjela je jasovským farským kostolom, ktorý tu bol vybudovaný v románskom slohu pravdepodobne ešte pred tatárskym vpádom.

jasov
Kostol Sv. Michala archanjela

V 15. storočí bol prestavaný v gotickom slohu.

Kostol je jednoloďovou stavbou s mnohouholníkovým uzáverom presbytéria – miesta pri oltári.

Na severnej strane pristavená sakristia, v ktorej je renesančná krížová klenba.

Vnútorný priestor kostola rozdeľujú gotické piliere a pôvodné gotické okná.

V priebehu storočí bol niekoľkokrát opravovaný.

Veža z roku 1868, ktorá sa zrútila, bola nanovo postavená v roku 1876 a v roku 1885 bol v ňom osadený nový veľký zvon.

V kostole je stredný zvon odliaty talianskym zvonárom Pietrom Colbachinim v roku 1902.

Dolný priemer zvona je 650 mm, výška 580 mm a je opatrený latinským nápisom.

Pôvodne bol pravdepodobne umiestnený v kláštore a premonštráti ho darovali kostolu roku 1945, keď ostatné zvony boli zničené.

Vlhké, močaristé prostredie malo veľmi škodlivý vplyv najmä na jeho vnútorné zariadenie a maliarsku výzdobu.

Preto v roku 1926 chrám vymaľoval košický maliar Viktor Smolko a 29.októbra toho istého roku ho jasovský prepošt Dr. Melchior Takács znovu vysvätil.

Počas druhej svetovej vojny Nemci ráno 20.1.1945 pred ústupom podmínovali vežu kostola a pri výbuchu bol zničený aj zvon vo veži, chór a časť kostolnej veže.

Obnova veže sa uskutočnila až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy sa znovu vybudovala veža, osadil sa nový zvon a opravila kostolná loď a kostol bol daný do užívania pre obyvateľov obce.

Omše

Kostol sv. Michala (farský kostol)
pondelok – piatok: 18.00 hod.
nedeľa: 8.00 hod., 9.30 hod. v maďarskom jazyku

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač