NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Premonštrátsky kláštor v Jasove – Jasovský kláštor


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Náboženské pamiatky

Všeobecné informácie

Prvá budova premonštrátskeho kláštora z roku 1228 bola pravdepodobne z dreva.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

Románska kamenná budova, ktorú začali budovať za obdobia vlády Kolomana, ešte počas vpádu tatárskych kmeňov nebola dostavaná.

V rokoch 1421 – 1436 bol gotický kláštor prestavaný do hradbami obohnaného kláštorného komplexu.

Oltár – Premonštrátsky kláštor v Jasove

Po mnohých úderoch bol prestavaný v rokoch 1687-1699.

Samotné jadro stavby bolo gotické, s menšími renesančno-barokovými úpravami.

Park- Premonštrátsky kláštor v Jasove

Počas éry prepošta Sauberera – v štyridsiatych rokoch 18. storočia – bola stavba zrútená, aby sa pripravilo miesto pre veľkolepý neskorobarokový kláštorný komplex.

Na základe spoločných prvkov stavieb sa usudzuje, že autorom stavby je viedenský architekt Anton Pilgram.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

Nádherná a dôstojná stavba, ktorá je vsadená do zázračnej prírodnej scenérie, je jednou z najvzácnejších barokových umelecko-architektonických pamiatok.

Pôdorys je tvaru obdĺžnika, s centrálne umiestneným kostolom, ktorý delí budovu na dve samostatné krídla.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

Pravé krídlo je konvent a ľavé krídlo tvorí prelatúra.

Obe krídla uzatvárajú dvor so štvorcovým pôdorysom, ktoré slúžili ako záhrady pre meditáciu.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

Priečelie je vyzdvihnuté rohovými vežami s manzardkou a členia ho pravidelne sa striedajúce okná, prerušované rizalitmi (zvislé výstupky priečelia budovy od základov) končiace plastikami ozdobenými freskami.

Téma fresiek sa týka cirkevných symbolov a odovzdanosti kláštora kráľovi.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

V predĺžení hlavnej osi kostola Sv. Jána Krstiteľa sa rozprestiera kláštorná knižnica, ktorá je zvonku zvýraznená zdvihnutým výbežkom priečelia.

Zvláštnosťou kláštornej budovy je skutočnosť, že má 365 okien – ako dní v roku, má 12 veľkých komínov – ako mesiacov v roku, a má 4 vchody – ako počet ročných období.

Staviteľom kláštorného komplexu je tirolčan Anton Salzgeber, ktorý po ukončení stavby požiadal o košické občianstvo.

Výzdoba kostola – štukatéra, architektonické plastiky, sochy a mramorovanie sú dielom Johanna Hennevogela.

Pravdepodobne od neho pochádzajú sochy Sv. Štefana a Sv. Ladislava umiestnené v priečelí kostola.

Jeho dielo sa vhodne dopĺňa s umeleckými dielami maliara Jána Lukáša Krackera a sochára a maliara Jána Antona Kraussa, ktorý okrem iného vyzdobil kostol aj príjemne pôsobiacimi soškami putti.

Vysvätenie kostola Sv. Jána Krstiteľa sa uskutočnilo v roku 1766, kedy bol už kláštor pravdepodobne dobudovaný.

Súčasťou celého areálu je aj baroková záhrada.

Knižnica v kláštore pribudla už v druhej polovici 13. storočia.

Kláštor patrí Premonštrátskemu radu a obývajú ho mnísi.

Prehliadka a vstupné

Chrám sv. Jána Krstiteľa je možné pozrieť si so sprievodcom od 15. júna do 15. septembra od utorka do soboty v čase od 9.00 do 14.00.

Možnosť pozrieť si celý komplex je potrebné ohlásiť a dohodnúť vopred na telefónom čísle: +421 – 55 – 4668 100.

Vstupné
dospelý 2 eurá, žiaci a študenti 1 euro, foto a kamera doplatok 5 eur.

Kontakt

Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov
Kláštor premonštrátov
Podzámok 166/28
044 23 Jasov
Tel.: +421 – 55 – 4668 100, + 421- 55 – 4668 121
Mobil: + 421 903 632 606
E-mail: opatstvojasov@centrum.sk
web: www.opatstvojasov.sk

Omše

Opátsky chrám Sv. Jána Krstiteľa
pondelok – sobota: 7.00 hod.
nedeľa: 9.00 hod.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : www.jasov.sk

Translate » Prekladač