NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jaskyňa Snežná diera


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Snežná diera

Jaskyňa Snežná diera je situovaná na Borčianskej planine, západne od hornej časti Zádielskej tiesňavy.

Z geomorfologického hľadiska patri do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras ( podcelok planina Horný vrch, časť Borčianska brázda ).

Je súčasťou NPR Havrania skala.

Za národnú prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1996.

Preskúmaná bola v roku 1955.

Je to 23 m hlboká priepasť a 45 m dlhá jaskyňa, ktorú tvorí 10 až 20 m vysoká puklina vytvorená vo svetlých wettersteinských vápencoch.

Jaskyňa funguje ako dynamická ľadová jaskyňa s malým množstvom ľadovej výplne.

Vytvára sa v nej ľad tvoriaci kvaple a povlaky na stenách.

V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka.

Jaskyňa Snežná diera

Teplota vzduchu v auguste sa pohybuje okolo 0,25° C.

V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba.

Snežná diera je v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň.

V roku 1995 sa spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu.

Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená.

Ochranné pásmo nebolo stanovené.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Pôdorys jaskyne

SneznaMapa

Ku Sneznej diere sa dostanete na exkurzii, ktoré organizuje EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: TRHLINAMI OPRADENÁ Borčianska planina

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač