NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Drevenice v obci Hačava


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Ľudová architektúra a vidiecké múzeá

Všeobecné informácie

V obci Hačava sa zachovala pôvodná ľudová architektúra drevené domy – drevenice.

drevenica s polovaľbovou strechou

Jedná sa o zrubové domy s vaľbovou alebo sedlovou strechou z 19. storočia postavené pôvodným rusínskym obyvateľstvom, ktorí tu prišli koncom 18. storočia počas ruthénskej (rusínskej) kolonizácie.

Strecha bola pôvodne pokrytá dreveným šindľom alebo slamou.

Drevenice v obci Hačava

Začiatkom 20. storočia sa začali využívať pálené krytiny, bridlicové krytiny, krytiny z eternitu a plechové pásy.

Na hlavnej fasáde domu sú umiestnené buď špaletové alebo kastlové okná.

drevenica , fotograf: Tibor Ičo

Špaletové a kastlové okná sú dvojdielne okná, ktoré majú vonkajšie aj vnútorné krídla a medzi nimi je časť okenného výklenku (špaleta).

Pri kastlových oknách sa otvárajú vonkajšie krídla dovnútra, pri špaletových von.

Drevenice v obci Hačava

Špaletové (skrinkové) okná majú zásadnú výhodu vo využiteľnosti medziokenného priestoru, napríklad na kvety.

Steny sú zhotovené z tesaných trámov sú osadené na kamennej podmurovke, spojené v rohoch zrubením a omastené hlinou.

Drevenice v obci Hačava

Škárovanie trámov je modré a biele, typické pre oblasť severovýchodného Slovenska.

Škáry zrubu sa vypĺňali machom alebo hlinou miešanú s plevami.

Drevenice v obci Hačava

Celé vonkajšie aj vnútorné steny sa pri niektorých domoch omazali a obielili vápnom.

Dom sa tak ochránil pred poveternostnými vplyvmi, ohňu a škodcami.

Drevenice v obci Hačava

Tradičným materiálom na povrchovú úpravu stien sa začiatkom 19. storočia stala redšia malta s plevami.

Konečný vzhľad získal dom vápenným náterom často s pridaním modrého farbiva.

Na vrchole čelného štítu majú niektoré domy zachovaný aj výzorník.

Niektoré okná na domoch majú aj drevené fasádne lišty (šambrány).

Dvojpriestorový dom pozostával z jednej izby a pitvora.

Súčasťou pitvora mohla byť aj tzv. pitvorová komôrka, ktorá vznikla predelením priestoru pozdĺžnou priečkou zo zadného priestoru (vznikol tak tretí priestor).

Trojpriestorový dom pozostával z izby – pitvora ( budúca kuchyňa )  – komora, s radením do hĺbky pozemku alebo miestami aj s orientáciou pozdĺž ulice.

Vstupným priestorom bol pitvor s pecou a otvoreným ohniskom, z ktorého dym vychádzal na povalu.

Z pitvora sa vchádzalo do prednej izby a do komory.

Začiatkom 20. storočia bolo zaužívané stavanie domov so štvordielnym priestorovým členením (predná izba-kuchyňa-zadná izba-komora).

V prípade rázovitého terénu sa tiež používala aj vysoká podmurovka.

Obyvatelia si dodnes zachovali pôvodnú gréckokatolícku vieru.

Ľudová architektúra v Hačave je charakteristická svojim prispôsobením sa prostrediu.

Nikdy nebojovala s prírodou, ale stala sa jej súčasťou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač