NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Bývalé železiarne v Drnave


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Technické pamiatky

Všeobecné informácie

Rudné ložiská v okolí Krásnej Hôrky a Drnavy patrili panstvu hradu Krásna Hôrka vo vlastníctve rodu Andrášiovcov (maď. Andrássy család).

Budova železiarne Drnave – sklad drnavskej železiarne

Dobývali sa tu hlavne železné rudy limonit a siderit, ktoré sa tavili v slovenských peciach v Drnave písomne uvádzaných už v roku 1619.

Po smrti baróna Miklóša Andrášiho (maď. Baron Miklós Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka *1620 _ +1686) došlo v roku 1686 k deleniu rodového majetku, čím vznikli dve vetvy rodu Andrášiovcov (Andrássyovcov) (maď. Andrássy család).

Bývalé železiarne okolo roku 1900

Betliarska vetva so sídlom v Betliaridlholúcka vetva, ktorá zostala na hrade Krásna Hôrka

Dlholúcku založil Juraj II. Andráši (maď. György Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka : *1660_ + 1725) so svojou manželkou Máriou Seléni (maď. Mária Szelényi) a betliarsku Štefan I. Andráši (maď. István Andrássy).

Vysoká pec v roku 1932

V roku 1817 bola na mieste starých slovenských pecí postavená železiareň, ktorú dala postaviť Mária Festetičová  (maď. Mária Festetics de Tolna: *1770 _ +1828) vdova po Štefanovi III. Andrášim (maď. István Andrássy de Csíkszentkirály: *1731 _ +1812) z dlholúckej vetvy rodu Andrášiových.

Jej syn, gróf Juraj IV. Andráši (maď. György Andrássy de Csíkszentkirály: *1797 _ +1872) dal v roku 1830 postaviť druhú vysokú pec so zlievarňou.

Železiareň sa v 19. storočí považovala za vzorový závod v Uhorsku.

Tu sa v roku 1844 vyrobili i niektoré dielce Szécsényiho reťazového mostu ( „Lánchíd“ ) v Budapešti a koľajnice na železničnú trať Bánréve – Dobšiná.

Szécsényiho reťazový most, AUTOR FOTOGRAFIE: Požičajsi.bike – Elektrobicykle Drnava

Szécsényiho reťazový most spájajúci Pešť s Budínom bol postavený v rokoch 1842 – 1849 podľa projektu anglického inžiniera Williama T. Clarka.

Zlievareň sa zameriavala najmä na výrobu veľkých odliatkov určených pre stavebníctvo a priemyselné účely.

V železiarni spracúvali železo dovezené z Anglicka.

Okrem bežných zlievárenských výrobkov tu vyrábali aj rozličné sporáky, platne, nádoby, kotle, závažia, skrutky, strojové súčiastky a železničné kolesá.

V roku 1852 bola postavená ďalšia vysoká pec a vtedy už pracovali aj štyri pudlovacie pece, jedna kuplová pec a zlievareň.

Po smrti grófa Juraja IV. Andrášiho v roku 1872 železiareň dostal do prenájmu Emanuel I. Andráši (maď. Count Emanuel Manó Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka: *1821 _ +1891) prezývaný „železný gróf“ z  betliarskej vetvy rodu Andrášiovcov.

Celý komplex železiarní vtedy pozostával z vysokej pece, zlievarne, zušľachťovne, rafinácie a strojárskych dielní.

Emanuel I. Andráši  sa vypracoval na jedného z najväčších dodávateľov surového železa v monarchii.

V roku 1894 bola daná železiareň do prenájmu nemeckým podnikateľom Sárkányovi a Sochneiderovi, ktorí založili firmu Spoločnosť nájomcov drnavskej železiarne.

Od roku 1900 prevzala prenájom  Rimamuránska spoločnosť.

Železiareň bola v prevádzke do roku 1915.

Vyrábali sa tu sporáky, železničné kolesá, nádoby, závažia, súčiastky do hodín, skrutky, strojové súčiastky, zariadenie pre cukrovary, mlyny, pekárne, potrubie na vodu a paru pod vysokým tlakom a iné.
Zo zachovalých objektov sa tu zachovali budova skladu z prvej polovice 19. storočia a administratíva budova z konca 19. storočia.

Administratívna budova dnes Café Kispest a požičovňa bicyklov

Tento objekt bol súčasťou bývalých železiarní v Drnave.

Café Kispest, AUTOR FOTOGRAFIE: Požičajsi.bike – Elektrobicykle Drnava

Administratívna budova bývalých železiarní č. 247 v Drnave bola postavená koncom 19. storočia.

Viac info o administratívnej budove sa dočítate tu:

Budova skladu Drnavskej železiarne

Ide o dvojpodlažný objekt na pôdoryse tiahleho obdĺžnika s polovalbovou strechou, ktorý bol postavený v neoklasicistickom štýle.

Budova skladu, AUTOR FOTOGRAFIE: Požičajsi.bike – Elektrobicykle Drnava

Fasády železiarne sú členené a tvorené 26 oblúkmi slepými arkádami  nesenými pilastrami.

Dub letný

V areáli Drnavských železiarní grófa Andrášiho sa nachádza prastarý dub letný (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020.

dub letný (lat. Quercus robur), AUTOR FOTOGRAFIE: Požičajsi.bike – Elektrobicykle Drnava

Dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií – stojí na starej obchodnej ceste.

Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670.

Náučný chodník

Pri tejto technickej pamiatke začína značený náučný chodník Poklady Drnavy, ktorý  mapuje históriu i prírodné bohatstvo tejto oblasti.

Náučný chodník: dub letný (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Naučný chodník je dlhý 4,8 kilometra a má 7 zastavení s informačnými tabuľami v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Viac info o náučný chodníku sa dočítate tu:

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač