NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Tiesňava Železná brána


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Doliny, tiesňavy, kaňony a rokliny


Všeobecné informácie

Tiesňava Železná brána je približne 2.8 km dlhá krasovitá, úzka i zovretá dolina s nevyrovnaným spádom a relatívne veľkým výškovým rozdielom.

Tiesňava Železná brána – foto:EduTrek Slovakia

Nachádza pod Jelením vrchom ( 947 m n. m. ) a sedlom Krížna poľana (869 m n.m.) a ústi do Šugovskej doliny.

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Jasovská planina).

Tiesňava Železná brána – foto:EduTrek Slovakia

Divoká dolina má polokrasový charakter prielomovej tiesňavy.

Hlavne na začiatku doliny sa tu nachádzajú veľké a mohutné vápencové skalné steny, bralá a krasové javy ako sú škrapy a diery.

Z dôvodu nevyhnutnosti ochrany životného prostredia nie je dolina sprístupnená a nevedie tadiaľ žiadna turistická trasa.

Navštíviť tiesňavu však môžete s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: Do Mramorových vrchov

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač