NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Palanta


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Nachádza sa na sever od obce Drienovec-Drienovecké kúpele, v južnej časti Jasovskej planiny v NP Slovenský kras.

NPR Palanta

Táto rezervácia reprezentuje lesostepné spoločenstvo s du­bom plstnatým (Quercus pubescens), jaseňom mannovým (Fraxinus ornus), javorom tatárskym (Acer tataricum), klokočom peristým (Staphylea pinnata) a ďalšími drevinami.

PR bola vyhlásená v roku 1993 a má roz­lohu 86,93 ha.

klokoč peristý (Staphylea pinnata)

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Ako sa dostať do NPR Palanta

Prírodnou rezerváciou prechádza modrá turistická trasa z obce Drienovec-Drienovecké kúpele do obce Háj a žltá turistická trasa z obce Drienovec-Drienovecké kúpele ku kaplnke sv. Ladislava.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Translate » Prekladač