NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Havrania skala


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1982 s rozlohou 147 ha.

NPR Havrania skala, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Ochrana územia predstavujúceho výrazný skalný fenomén s množstvom geologických foriem na Borčianskej planine a nad časťou Zádielskej doliny.

Nachádza sa vo východnej časti Borčianskej planiny, ktorá je súčasťou planiny Horný vrch v NP Slovenský kras.

Rezervácia je zo severu vymedzená Šajbovou dolinou, na východe ju vymedzuje Zádielska dolina a na juhu približne 0.5 km dlhá Strmá dolina.

Vegetáciu charakterizujú pôvodné a prirodzené skalné, sutinové a lesné spoločenstvá so zastúpením horských prvkov s výskytom špecifickej flóry a fauny.

Súčasťou rezervácie sú nevýrazný planinový vrch Havrania skala (770 m.n.m.) a skalný komplex Vranej skaly pozostávajúci zo vyčnievajúceho skalného masívu nazývaného Sovie bralá, jaskyne Snežná diera a Ľadová jaskyňa.

NPR Havrania skala, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

V oboch spomínaných jaskyniach sa udržiava ľad po celý rok.

V minulosti bola na hornej plošine skál Sovích brál vyhliadka, ale v súčasnosti je turistický značený chodník vedený cez les.

Na Havranej skale (770 m.n.m.) sa nachádzalo strategicky veľmi výhodne situované hradisko ľudu kyjatickej kultúry.

Ako sa dostať na Havraniu skalu

Jaskyňa Snežná diera

V blízkosti skaly prechádza  zelená turistická trasa, ktorá vedie od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.)  až k vrchu Osadník (1 185,6 m n. m.) vo Volovských vrchoch.

 Modrá turistická trasa od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) vedie popod skalu, do stredu Blatnickej doliny.

Trasa pokračuje po strmom svahu  až na Zádielsku planinu a následne k rázcestníku Bez vody (820m n.m.).

Dobrými východiskami na skalu sú obce Zádiel, Bôrka a Hačava.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač