NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Priepasť Brázda


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Nachádza sa na Silickej planine, asi 2,5 km severozápadne od obce Silica.

brazda_sp_pohlad_na_ustie_z_jjz
zdroj: wikipedia – Gabishark

Hĺbka priepasti je 181 m.

Je to najhlbšia priepasť Silickej planiny a 4. najhlbšou priepasťou v Slovenskom krase.

Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch.

Skladá sa zo sústavy komínov, oddelených od seba ôsmymi horizontmi.

Zo sekundárnej výplne je najzaujímavejšia sintrová výzdoba hráškovitého tvaru.

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Priepasť je pre verejnosť nesprístupnená.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač