NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obrovská priepasť


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Nachádza sa na planine Dolný vrch nad obcou Jablonov nad Turňou.

Obrovská priepasť – Autor fotografie: Pavol Kupčík

Jej ústie je situované na temene krasového vrchu blízko hraníc s Maďarskom v nadmorskej výške 535 m n. m.

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Obrovská priepasť

Objavená bola v roku 1959 a zameraná v roku 1967.

Je to priepasť korózneho typu s celkovou hĺbkou 100 m, založená vo svetlých wettersteinských vápencoch.

Je členená na viacero menších šácht a dómov, z ktorých najväčšia má hĺbku až 63 m.

Steny hlavnej šachty pokrýva sintrová výplň predovšetkým v nátekovej forme, ale na väčších plochách sa tu vyskytujú aj sintrové útvary menších foriem.

V juhovýchodnej stene, asi 25 m nad dnom sa nachádza komínovitý priestor.

Jaskyňa je významným zimoviskom viacerých druhov netopierov.

Patrí k chiropterologicky najvýznamnejším jaskyniam v Slovenskom krase.

Netopiere (Chiroptera) sú jediné cicavce, ktoré vedia lietať.

Steny priepasti sú pokryté sintrovou výzdobou hlavne v bočnom dóme „Galéria“.

Ako sa dostať ku jaskyni

Na území NPP platí  5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Navštíviť jaskyňu môžete s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: Dolný vrch – Vtedy a teraz

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač