NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jaskyňa Milada


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Jaskyňa sa nachádza na Silickej planine, asi 1 km juhovýchodne od Silickej Brezovej.

Jaskyňa Milada

Bola objavená v roku 1946 Jánom Majkom so spolupracovníkmi cez 19 m hlbokú priepasť.

Priepasť  ústi na podzemné riečisko.

Neskôr do jaskyne vyrazili vstupnú štôlňu.

Jaskyňa predstavuje ponornú časť brezovsko-kečovského podzemného hydrologického systému.

Jaskyňa Milada

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Je to jaskyňa fluviokrasového typu.

Vytvorená je v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch.

Dĺžka doteraz známych podzemných priestorov je okolo 800 m.

Tvorí ju 7 dómov, najväčší o dĺžke 65 m.

Jaskyňa Milada

Jaskyňa má bohatú kvapľovú výzdobu, z ktorej vynikajú najmä mohutné kvapľové drapérie.

Zo sintrovej výplne sa vyskytujú stalaktity, stalagmity, sintrové záclony a jazierka.

Do jaskyne vedie nový prekopaný tunelový vchod, ktorý je uzavretý železnou bránou.

Jaskyňa Milada je pre verejnosť nesprístupnená.

Jaskyňa Milada

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Translate » Prekladač