Cukrová homoľa

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vrchy, skaly a sedlá

Všeobecné informácie

Skalná veža sa nachádza v strede Zádielskej tiesňavy,  ktorú vytvoril Chotárny potok.

Cukrová homoľa

Zádielske dolina oddeľuje planinu Horný vrch od Zádielskej planiny.

Zádielska planina sa nachádza na východnom brehu Chotárneho potoka.

cukrova2
Cukrová homoľa začiatkom 20. storočia

Cukrová homoľa je pozostatkom výbežka okraja Zádielskej planiny.

Výrazná veža má tvar mohutného ihlanovitého obelisku s výškou okolo 105 m.

Cukrová homoľa patrí k najkrajším svojho druhu na Slovensku.

Patrí ku najlepším lezeckým terénom v Zádielskej doline.

Z geomorfologického hľadiska sa radí v užšom slova zmysle medzi takzvané skalné ihly.

Na Cukrovej homoli možno pozorovať výraznú rastlinnú inverziu.

V dolných častiach, kde je vzduch chladnejší čo je spôsobené tieňom rastú rôzne druhy horských rastlín.

Na jej stenách, kde je vzduch teplejší rastú teplomilné druhy rastlín.

cukrova
Cukrová homoľa začiatok 20. storočia

Cukrová homoľa je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Zádielska tiesňava.

Samotný vrchol Cukrovej homole je najlepšie viditeľný zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách.

Názov skaly je odvodený od stejnomenej a svetovoznámej skaly v meste Rio de Janeiro, ktorá sa vypína nad vodnou hladinou ústia zátoky Guanabara do Atlantického oceánu.

Dosahuje nadmorskú výšky 396 m n. m. a spolu so sochou Krista jedným zo symbolov mesta Ria de Janeiro.

Svoj názov dostala podľa podobnosti s homoľou cukru (štíhly kužeľovitý útvar).

Homoľa cukru bolo tradičné balenia cukru vyrábané a predávané do konca 19. storočia (miestami aj na začiatku 20. storočia), kedy ju nahradil kryštalický a kockový cukor.

Mala tvar zrezaného rotačného kužeľa a jej výška bola okolo 30 cm.

Ako sa dostať ku skalnej veži

Najlepším východiskom ku skalnej veži je obec Zádiel po  červenej turistickej trase.

Celkový čas tejto trasy trvá ku skalnej veži približne 0:25 h (naspäť 0:15 h).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Historické fotografie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.