Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Obrovská priepasť

Nachádza sa na planine Dolný vrch nad obcou Jablonov nad Turňou.

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Objavená bola v roku 1959 a zameraná v roku 1967.

Je to priepasť korózneho typu s celkovou hĺbkou 100 m, založená vo svetlých wettersteinských vápencoch.

Je členená na viacero menších šácht a dómov, z ktorých najväčšia má hĺbku až 63 m.

Steny sú pokryté sintrovou výzdobou hlavne v bočnom dóme „Galéria“.

Na území NPP platí  5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.