NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Vidiecka turistika v Slovenskom krase


Menu: Úvod / Aktuality Zaujímavosti

Všeobecné informácie

Vidiecka turistika má v oblasti Slovenského krasu dlhodobú tradíciu.

Vidiecka turistika

Slovenský kras bol už v období Rakúsko-Uhorska miestom pasívneho či aktívneho oddychu šľachtických rodín.

Dôkazom toho sú šľachtické letné sídla vybudované na vidieku Slovenského krasu.

Vidiek poskytoval šľachte priestor pre aktivity, ktoré nebolo možné v stiesnených podmienkach mesta vykonávať (jazda na koni, poľovníctvo, ….).

Husitský kostol v Lúčke – Okolie je udržiavané pasením oviec, bez nutnosti celoplošného kosenia

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika je forma cestovného ruchu spojená s pobytom vo vidieckom prostredí.

V Slovenskom krase je vidiecky turizmus tou najlepšou formou trávenia dovolenky.

Stretnete sa tu s pohostinnosťou miestneho obyvateľstva.

Výhodou a aj jeho zaujímavosťou je jeho rôznorodé zloženie obyvateľstva (maďarské, slovenské, rómske a mantacké).

K základným službám patria služby ubytovacie a stravovacie.

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) – interiér

Medzi ubytovacími zariadeniami prevládajú najmä rekreačné chalupy, rekreačné chaty, turistické ubytovne a penzióny.

V Slovenskom krase sa môžete oboznámiť s miestnymi tradíciami (zoznámenie sa s ľudovými piesňami a hudbou), zvykmi, folklórom (účasť na folklórnych podujatiach a jarmokoch), ľudovou architektúrou a  kvalitným životným prostredím.

keltská pec 2014 014
Hájske hrnčiarstvo – Amália Holíková

K ďalším významným aktivitám vidieckej turistiky možno zaradiť  jazdu na koňoch, poľovníctvo, rybolov (Hrhovské rybníky, Hrušovské rybníky, Jasovské rybníky, Brzotínské rybníky a Turniansky rybník), prechádzka vo vinohradoch s ochutnávkou vína (Turnianska vínna cesta), účasť na remeselnej výrobe (Hájske hrnčiarstvo – Amália Holíková, Združenie gemerských remeselníkov),  plavba po rieke Slaná, poznávanie historických pamiatok, cykloturistika a pešia turistika nedotknutou vidieckou a okolitou prírodou.

Platí tu 5.stupeň ochrany, ale zber lesných plodov, húb a liečivých bylín je tu povolený len pre vlastnú spotrebu.

Agroturistika je uspokojovanie potrieb návštevníkov s možnosťou účasti na typických farmárskych prácach u agropodnikateľa a s tým spojené športovo-rekreačné aktivity.

Umožňuje hlavne zapájanie sa do poľnohospodárskych sezónnych a domácich prác.

 

Translate » Prekladač