NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

PREMENA NA NEPOZNANIE: Z CHÁTRAJÚCEJ KÚRIE MÚZEUM


Nový impulz pre Gemer – chátrajúca kúria Andrássyovcov sa mení na múzeum 🖼️ a v priľahlom správcovskom dome vznikla kaviareň.

☕️ Dve národné kultúrne pamiatky v Gombaseku tak naberajú nový dych. ✨

Dokopy 💶 1,3 milióna eur získali OZ Sine Metu a Záhradníctvo Hamelli spolu s maďarskými partnermi z cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Projekt zastrešuje 🇪🇺 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o., ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj.

Rokoková kúria Andrássyovcov v Slavci z druhej polovice 18. storočia je súčasťou náučného chodníka v areáli Gombasek.

🌿 Neďaleko sa nachádza zrúcanina kláštora paulínov, Gombasecká jaskyňa či 🔭 vyhliadková veža v podobe zvonice. Veríme, že už čoskoro tu pribudne aj zipline.

Skvelý tip na výlet, čo poviete? 😉

Translate » Prekladač