NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

PREDSTAVUJEME NOVÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU SLOVENSKÝ KRAS


,

Prvou novinkou pre návštevníkov národného parku v tomto roku je moderná aplikácia Slovenský kras, ktorá poskytuje používateľovi náučného smart sprievodcu na vybraných turistických trasách, rozdelených podľa náročnosti .

Aplikácia Vás privedie k rôznym zastaveniam, na ktorých sa dozviete informácie z dendrológie , geológie , flóry , fauny , alebo si môžete prečítať povesti ‍♂️ a príbehy, ktoré sa viažu k jednotlivým častiam národného parku.

Počas prechádzania trás môžete uplatniť nadobudnuté informácie vo vedemostnom kvíze a ak budete úspešní, budete zaradení do žrebovania o rôzne ceny.

Aplikácia ponúka smart funkcie ako identifikáciu ️‍♂️ rastliny podľa fotografie, alebo identifikáciu vtáka podľa nahraného spevu .

Translate » Prekladač