NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Pred 130 rokmi otvorili v Rožňave synagógu


🏦Pred 130 rokmi otvorili v Rožňave synagógu, dnes by sme ju v meste hľadali márne 🙁

K niekdajšej rožňavskej synagóge, postavenej v rokoch 1892 – 1893 významným rožňavským staviteľom Nándorom Szilvássym, sa viaže niekoľko výročí.

Po poškodení židovskej modlitebne požiarom, ktorý mesto zasiahol v roku 1890, rozhodla sa židovská obec vzhľadom na rastúci počet židovského obyvateľstva postaviť v Rožňave reprezentatívnu modernú synagógu – dom modlitby, spoločné miesto stretávania sa a konania židovských náboženských zhromaždení a vyučovania.

Základný kameň stavby bol položený 11. júla 1892. Stavba dvojpodlažnej budovy s ústredným sakrálnym priestorom, postavenej z tehál v historizujúcom štýle trvala viac ako rok. 29. augusta 1893 bola synagóga na Brzotínskej ulici (dnes Šafárikova ulica) za prítomnosti hlavného župana a starostu mesta slávnostne otvorená.

ℹ️Viac sa dozviete v príspevku Sylvie Holečkovej v rubrike Kalendárium na našej webovej stránke: https://www.banmuz.sk/galerie/kalendarium/637-pred-130-rokmi-otvorili-v-roznave-synagogu-dnes-by-sme-ju-v-meste-hladali-marne

Translate » Prekladač