NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Partneri projektu Príroda je život slávnostne odprezentovali jeho výstupy


🎉A takto prebehlo slávnostné sprístupnenie výstupov projektu PRÍRODA JE ŽIVOT, na ktorom sme usilovne pracovali spolu s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave🎉

👉Jeho CIEĽOM bolo za pomoci jednoduchých názorných pomôcok poskytovať informácie a tým rozširovať vedomostné obzory v oblasti ochrany životného prostredia, hlavne detí a mládeže, ale aj širokej verejnosti bez ohľadu na vek.

📌Aj prostredníctvom tohto projektu sa Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Banícke múzeum v Rožňave stávajú plnohodnotnými partnermi v environmentálnej výchove materským, základným a stredným školám, ako aj širokej verejnosti.

ℹ️ Viac informácií nájdete tu: https://www.banmuz.sk/…/655-partneri-projektu-priroda…

Už sa tešíme, ako tieto novinky budeme môcť využívať v rámci environmentálnych múzejno-pedagogických aktivít😀

Projekt sa realizoval v rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie.

Translate » Prekladač