NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

OZ Castrum Thorna sa toho roku zapojilo do národneho projektu HRADY A ĽUDIA


,

V rámci projektu si na hrade Turňa nájde zamestnanie viac ľudí.

Týmto vyjadrujeme poďakovanie Úradu práce Moldava nad Bodvou za pomoc pri zabezpečení výberového konania, hlavne za ich ústretovosť, ochotu a prístup… za zabezpečenie uchádzačov a následne aj za dokonale zorganizovaný priebeh výberového konania.

ĎAKUJEME

Translate » Prekladač