NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Navštívte Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a spoznajte prírodu a krásy územia Slovenského Krasu


,

🔍 Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí Baníckeho múzea v Rožňave prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia.

Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako „Františkin útulok“.

Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov.

Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

🙂 Tešíme sa na Vás !

Šafárikova 43, 048 01 Rožňava,
tel.: 058/734 40 98, +421 940 108 261
Otváracie hodiny : Utorok – Sobota 9:00 – 17:00
ℹ️ Viac info nájdete na BANMUZ.sk

Translate » Prekladač