NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Technické pamiatky

Všeobecné informácie

Štôlňa Dionýz patrila už od 15. storočia medzi významné ložiská železnej rudy.

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave, Foto: Požičovňa elektrobicyklov Rožňava – Drnava: Tulipán – Sedliacky dvor

Táto štôľna sa spája s rodom Andrášiovcov (Andrássyovcov), ktorí dali postaviť v roku 1825 v Drnave železiareň a napomohli tak väčšiemu rozmachu ťazby v tejto štôlni.

Banská činnosť v tomto rudnom rajóne siaha do dávnej minulosti.

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave – Autor fotografie: Mgr. Anton Medvec

Všetky rudné ložiská v okolí Krásnej Hôrky a Drnavy patrili panstvu hradu Krásna Hôrka vo vlastníctve rodu Andrášiovcov (Andrássyovcov) (maď. Andrássy család).

Dobývali sa tu hlavne železné rudy limonit a siderit, ktoré sa tavili v slovenských peciach v Drnave písomne uvádzaných už v roku 1619.

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave v roku 2008

V počiatkoch sa na Malom vrchu a južných svahoch Pipítky povrchovým spôsobom ťažila strieborná ruda a meď.

Severne od obce Bôrka sa ťažilo zlato.

Pozdejšie pri obci Lúčka, v banskom poli Gabriela a v banský poliach Emília, Klement a Konrád a v obci Bôrka sa ťažila železná ruda hematit.

Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu sa koncentrovala na žilu Štefan, Anton a Piatkový potok a v Drnave na žilu Dionýz.

V roku 1894 boli na území obce nasledovné železorudné bane – Karoly, Francziska, Cajetama, Dénes, Rebeka, Clemens, Erzébet, Arnold, Lajos, Irma, Ferdinand, Nathália, Anna, Rudolf, Boldizsár, Géza, Imre, Hedvig.

Ich majiteľom bol koncom 19. a začiatkom 20. storočia gróf Dionýz Andráši (Andrássy) (maď. Dénes István György Klement Andrássy) (*1835 _ +1913), ktorý dal bane do prenájmu.

Prvým nájomníkom bola spoločnosť Dernoi vasgyár berlo tarsulat, od roku 1898 spoločnosť Unio a nakoniec do roku 1945 Rimamuránska spoločnosť.

Rimamuránska spoločnosť pokračovala v otvárkových prácach na hlavnej žile Dénes.

Počas I. svetovej vojny sa rozvoj ťažby spomalil.

Roku 1929 bola zriadená samostatná závodná správa a baňa v Drnave sa stala samostatnou organizačnou jednotkou.

V roku 1935 sa začala ťažba na ložisku Dénes.

Po roku 1942 sa dedičná štôlňa Dionýz v Drnave spojila úzkokoľajovou železnicou s ložiskom na Malom vrchu, odkiaľ sa na dopravu rudy do úpravní v Rožňavskej bani vybudovala 7,5 km dlhá lanovková dráha.

V roku 1945 boli bane pričlenené k národnému podniku Železorudné bane.

Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu bola ukončená v roku 1969 a ťažba sideritu v Drnave v roku 1974.

Zaujímavý je dodnes zachovaný portál dedičnej štôlne Dionýz.

Cesta k samotnému portálu štôlne trvá približne 10 minút.

Pred štôlňou sa nachádza oddychová zóna s altánkom, malým jazierkom, s lavičkami a ohniskom.

Ako sa dostať ku štôlni Dionýz

Ku tejto technickej pamiatke vedie značený náučný chodník Poklady Drnavy.

Taktiež sa tu môžete dostať elektrobicyklom, ktorý si môžete požičať v Požičovňa elektrobicyklov v Drnave.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Informácie o SŽC Vám poskytne Združenie Slovenská železná cesta

Kontakt

Združenie Slovenská železná cesta
Hlavná 88
04001 Košice
Tel.: 055 72 606 24, 055 62 240 35
Email: kunhalmi@hotmail.com

 

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač