NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku – Gombaszögi pálos monostor


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Náboženské pamiatky

Všeobecné informácie

Ruiny zaniknutého kláštora sa nachádzajú v stredisku Gombasek, ktorý je súčasťou obce Slavec.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku, zdroj foto: OZ Sine Metu

Prvá písomná zmienka o kláštore je z roku 1371.

Patril pavlínskeho rádu a bol zasvätený Panne Márii.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku a Zvonica, ktorá slúži aj ako vyhliadková veža na ruiny kostola, , zdroj foto: OZ Sine Metu

Kláštor pre pavlínov založil Ladislav Četneky (maď. László Csetneky) (*1307 _ +1358) zo Štítnika okolo roku 1350.

Ladislav Četneky bol zakladateľom štítnickej vetvy Četnekyovcov (podľa maďarského názvu Štítnika – Csetnek) s pridelenými majetkami v Štítniku.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku, zdroj foto: OZ Sine Metu

Rod Bebekovcov sa s tých časoch rozdelil na dve vetvy.

Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka (lat. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – skratka OSPPE), skrátene Pavlíni je mníšska rehoľa (rád) založená v 13. storočí v Uhorsku.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku, zdroj foto: OZ Sine Metu

Charakteristickým pre tento rád je nosenie bieleho habitu, ktorý im od roku 1342 povolil nosiť pápež, aby sa odlišovali od podaktorých túlavých mníchov, ktorí budili neraz pohoršenie. Heslom rádu je SOLUS CUM DEO SOLO (Byť sám len s Bohom).

Kláštorný kostol mal podobu jednoloďovej stavby s viacuholníkovým presbytériom.

Okno do minulosti, Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Súčasťou rozsiahleho kláštora bol aj kláštorný kostol postaveného v gotickom slohu.

Chrám bol zaklenutý rebrovými klenbami.

Maliarska výzdoba kostola bola bohatšia.

Kláštor fungoval do roku 1555, keď z neho mníchov vyhnal Juraj Bebek (maď. György Bebek de Pelsőcz) (*? _ +1567) počas burlivej reformácie.

Juraj Bebek sa vtedy spojil s Turkami a kláštor dal prestavať renesančnú pevnosť.

V roku 1566 kláštor obsadila cisárska armáda pod vedením Lazara Švendu (nem. Lazarus Freiherr von Schwendi, maď. Schwendi Lázár) (*1522 _ +1583).

Po tejto udalosti sa sem pavlíni už nikdy nevrátili a kláštor začal chátrať.

Z pôvodného kláštorného komplexu sa zachovali iba časti hrubého obrysu prevažne základového muriva a podobne aj základové murivo kláštorného kostola.

Časť fragmentu muriva kláštorného kostola sa zachoval do výšky približne 8 m.

Po archeologickom výskume v roku 2018 tu postavili zvonicu tak, aby sa v lokalite dali slúžiť bohoslužby.

Zvonica slúži aj ako vyhliadková veža na ruiny kostola a na okolitú prírodu údolia rieky Slaná.

Ďalej tu pribudli nové chodníky, lavičky, drevená vstupná brána či informačné tabule.

Zaujímavosťou je tu takzvané okno do minulosti.

Na spomínanom okne, ktoré pozostáva zo skla retušou budovy kláštorného kostola tak, ako vyzerala v minulosti.

Cez okno turisti budú môcť na jej ruiny nahliadnuť a získať predstavu o niekdajšej podobe chrámu.

V neďalekej kúrií, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou slúži ako múzeum.

V kúrií sú prezentované nálezy z areálu kláštora, nájdené počas archeologických výskumov.

Pamiatka je súčasťou náučného chodníka v areáli Gombasek.

Celý areál zveľaďuje OZ Sine Metu, ktoré je aj organizátorom Gombaseckého letného tábora a majiteľom celého Gombaseckého areálu.

Objednaj si ubytovanie

Ostané pamiatky

  • 2xreformovaný kostol – obec Slavec
  • Kovačský hámor

Prírodné zaujímavosti v obci

Kultúra a umenie

  • Tanečný súbor SZALÓKA (Slavec) (čítaj viac…)


Info jaskyňa

Gombasecká jaskyňa
[horizontal-scrolling group=“GROUP9″]

Content missing

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač