NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kaštieľ v obci Drnava


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Kaštiele a kúrie

Všeobecné informácie

Kaštieľ v Drnave postavili gemerský zemepáni Andrášiovci (Andrássyovci) (maď. Andrássy család).

Kaštieľ v obci Drnava v roku 2023

Jednoposchodový barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý stojí uprostred obce.

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 18.storočia pre Štefana III. Andrášiho (*1731 _ +1812).

koncom 19.storočia

Štefan III. Andrášiho (maď. István Andrássy de Csíkszentkirály) patril k mladšej dlholúckej vetve rodu Andrášiových (Andrássyových) (maď. Andrássy család).

Je to bloková stavba obdĺžnikového pôdorysu so stredným rizalitom na hlavnom priečelí.

Kaštieľ v obci Drnava v roku 2010

Kaštieľ je zakrytý manzardovou strechou.

Prvý krát bol kaštieľ upravovaný začiatkom 20. storočia.

V 70. rokoch bola prevedená na kaštieli nevhodná úprava (hlavne na jeho fasáde) s nevhodnou prístavbou a nákladným výťahom.

Na začiatku 20. storočia slúžil ako úradnícky byt, potom ako škola a dielne na šitie odevov.

V súčasnosti je kaštieľ nevyužitý a ponúka sa na predaj.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač