NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kaštieľ v obci Bôrka


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Kaštiele a kúrie

Všeobecné informácie

Neobarokový kaštieľ v obci Bôrka dala koncom 19. storočia postaviť šľachtická rodina Ziči-Feraris (Zichy-Ferraris) na mieste staršieho kaštieľa z polovice 18. storočia, ktorého tvar a architektúru už nepoznáme.

Kaštieľ šľachtického rodu Zichy-Ferraris a Imricha Károlyiho

Kaštieľ dal okolo roku 1881 postaviť gróf Felix Zichy-Ferraris (*1810 _ +1885).

Imrich Károlyi

Na prelome 19. a 20. storčia ho vlastnil gróf Imrich Károlyi (maď. Imre Károlyi) (*1873 _ +1943).

Po 1.svetovej vojne ho vlastnila rodina Horthy Miklósné (Horthy de Nagybánya).

Poslednými majiteľmi kaštieľa bol Miklós Horthy von Nagybánya (*1907 _ 1993) s manželkou Maria Consuela Károlyi (*1905 _ +1976).

Miklós Horthy von Nagybánya (*1907 _ 1993) bol synom významného maďarského politika a rytiera Miklóša Hortyho (maď. Miklós Horthy)(*1868 _ +1957), ktorý bol regentom Maďarska v rokoch 1920-1944.

Kaštieľ v Bôrke je prízemná budova s členenými murovanými štítmi a šindľovou strechou.

Pôdorys budovy je v tvare „T“.

Na ľavej bočnej strane kaštieľa sa nachádza barokovo riešená vstupná veranda s veľkými oknami a murovaným štítom.

Kaštieľ v obci Bôrka, zdroj foto: www.obecborka.sk

Na pravej strane budovy sa v zadnej polovici nachádza drevená pavlač.

Fasáda je lemovaná pilastrami, pásovaním a oknami s bohatými nadokennými frontónmi (štítový nadstavec, umiestnený väčšinou nad oknom alebo portálom).

Priečelie (predná fasáda) je zdobené pilastrami, rustikou, prelamovanou rímsou a nadokennými frontónmi.

Miestnosti majú rovné stropy.

Kaštieľ je v súčasnosti kultúrnou pamiatkou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač